Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

с. Ясеновец фирми

Най-преглежданите фирми в селището през седмицата
Резултати
ЕИК Наименование Дата на регистрация Седалище Позиция
201730381 КРАГЕРС КОМЕРС ЕООД
KRAGERS KOMERS EOOD
October 4, 2011 13:57 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 1
204912275 АВТОКОМПЛЕКС-ОКИ ЕООД
AVTOKOMPLEX - OKY Ltd
December 19, 2017 15:33 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 2
201119365 КЕНАН - 2010 ЕООД
KENAN - 2010
April 15, 2010 16:36 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 3
202960410 ШОТИ АКВА ФИШ ЕООД
SHOTI AQUA FISH LTD
March 5, 2014 10:59 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 4
204062624 МЕЛТРАНС 2016 ЕООД
MELTRANS 2016
May 5, 2016 15:17 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 5
203777127 ШОТИ ГРУП ЕООД
SHOTI GROUP LTD
November 10, 2015 11:48 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 6
201750238 МЕРЛИН - 2011 ЕООД
MERLIN - 2011
October 19, 2011 15:11 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 7
116581540 ФРЕДИ-ИС - ИСМЕТ ШУКРИЕВ ЕТ
July 8, 2010 14:54 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 8
200222469 ДЖАМБАСТИКА-КАДИР КАДИР ЕТ
DZHAMBASTIKA-KADIR KADIR
June 30, 2008 12:13 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7225) 9
116035420 ТАНЕР ИСЛЯМ - ТАИС ЕТ
October 14, 2010 11:59 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 10
204989033 ЕЙМЕН 2018 ЕООД
EYMEN 2018 EOOD
February 8, 2018 11:53 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 11
201657339 ХГ - КАДИР КАДИРОВ ЕТ
HG - KADIR KADIROV ET
August 4, 2011 10:55 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 12
202188135 ЙУРО БОТИ ЕООД
EURO BOTI
August 14, 2012 10:36 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 13
204318949 МУЛТИТРОН ФАРМ ЕООД
"MULTITRON FARM" EOOD
November 4, 2016 15:48 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 14
147136264 ЯСЕН - СТРОЙ ЕООД
YASEN - STROI
June 18, 2009 10:28 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 15
200403804 ПАЛАУЗОВ - АХМЕД АХМЕД ЕТ
October 6, 2008 10:14 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 16
204703076 ЮГМТ ЕООД
"UGMT" LTD
August 2, 2017 10:58 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 17
204218781 ОЗЕН В.О.Ф. ООД
August 24, 2016 14:38 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 18
116016046 СЕБАХАТИН ТАТАР ЕТ
ET " SEBAHATIN TATAR"
January 14, 2011 10:30 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 19
201126192 ШОТИ-1 НАЗМИЕ ТАУШАНОВА ЕТ
April 22, 2010 11:10 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 20
200995512 ЗИЯ-90 ЕООД
ZIQ-90
January 12, 2010 11:10 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 21
200921362 СЕВГИН 09 ЕООД
SEVGIN 09
November 12, 2009 10:33 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 22
116584771 ШАКИРА 89 - ГЙОКХАН ГЮНЕШ ЕТ
August 3, 2010 10:33 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 23
202800459 ДЕРМАНА ЕООД
November 4, 2013 10:47 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 24
204422218 ЧАТАЛ - ГЮРСЕЛ САБРИ ЕТ
January 24, 2017 12:16 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 25
205097749 БАЙЪЛ ОЙЛ ЕООД
BAYIL OIL Ltd
May 5, 2018 11:31 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 26
116554753 ТОШКО-А - АНЕТА ТОДОРОВА ЕТ
August 3, 2010 08:05 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 27
200063312 БУРЧИН-МИЛЕН СТОЯНОВ ЕТ
March 21, 2008 14:08 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 28
202254088 ХЕЛИОС 85 ЕООД
HELIOS 85 Ltd
October 2, 2012 17:13 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 29
204215276 РЕНАН 2015 ЕООД
Renan 2015
August 22, 2016 12:38 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 30
202077086 ЕФИ - У - 2012 ЕООД
EFI - U - 2012 EOOD
May 21, 2012 09:02 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 31
116011490 ХЮСЕИН ХАСАН - ВИТ-51 ЕТ
August 28, 2010 10:41 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 32
116578626 ГУНИ-2003 ЕООД
GUNI - 2003
January 3, 2011 15:52 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 33
116592280 ПАРА-БОЛ 2002 -ГЮЛДЖАН ХАСАНОВ - КЕНАН ХАСАНОВ ЕТ
PARA-BOL 2002 - GYULDZHAN HASANOV-KENAN HASANOV
January 20, 2012 10:13 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 34
200536391 ВЕНИ - НЕВИН БОЗАДЖИЕВА ЕТ
VENI - NEVIN BOZADZHIEVA
January 10, 2009 09:27 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 35
116502692 ЕРХАН ЗИЯ ЕТ
ERHAN ZIA
February 26, 2008 14:47 БЪЛГАРИЯ, с. Ясеновец (7250) 36