Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕСКОМ ООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
040433493
Регистрация по ЗДДС
Да - BG040433493 от 1994-04-01 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1990 година
Наименование
ЕСКОМ
Транслитерация
ESCOM
Оборот
9,020,000 лв. оборот за 2021 г.
Служители
170 служители към 2021 г.
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Хасково, ул."Епископ Софроний", 12 Виж на картата
Контакти
Предмет на дейност
-покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;-изграждане, управление и опериране с електронно съобщителни мрежи; -доставка на телекомуникационни ус... -покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;-изграждане, управление и опериране с електронно съобщителни мрежи; -доставка на телекомуникационни услуги и услуги, свързани с телекому-никационни дейности; -покупка, продажба, изграждане, инсталиране, обслужване и инженеринг на всякакви видове технически и телекомуникационни съоръжения, уреди, инсталации и системи; -проучване, проектиране, разработване, мултиплициране, търговска дейност и внедряване на програмни продукти и програмно-технически системи, извършване на консултантска дейност, обучение и услуги в областта на информатиката и електронно-изчислителната техника;-производство и разпространение на аудио-визуални произведения, както и дублаж и субтитриране на такива; -продажба на автомобили (вкл. и електромобили), сервиз и поддръжката им, включително доставка на резервни части;-изграждане на системи за производство на електроенергия, зарядни станции; -извършване на всички видове строително-монтажни и ремонтни работи;-консултантски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дей-ност. Всякаква дейност или услуга, която изисква специален лиценз и/или разрешение ще бъде извършвана само след надлежното получаване на такъв лиценз и/или разрешение. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: РОСЕН ПЕЯНКОВ ПЕЯНКОВ (свързан с 2 фирми)
Управител: ШЕНИ АРАМ ДЕЛЧЕВА (свързан с 4 фирми)
Управител: ЦВЕТАН КАМЕНОВ РАЧЕВ (свързан с 2 фирми)
Съдружник: РОСЕН ПЕЯНКОВ ПЕЯНКОВ 1,700.00 лв - 33.33% дял (свързан с 2 фирми)
Съдружник: ШЕНИ АРАМ ДЕЛЧЕВА 1,700.00 лв - 33.33% дял (свързан с 4 фирми)
Съдружник: ЦВЕТАН КАМЕНОВ РАЧЕВ 1,700.00 лв - 33.33% дял (свързан с 2 фирми)
Капитал размер
5,100 лева (5,100 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2021 9,020,000 1.52% - -
2020 8,885,000 - -

Служители

Година
Служители
2021 170 6.25%
2020 160

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ЕСКОМ ООД на латиница "ESCOM" с ЕИК/ПИК 040433493 е основана на 16 Май 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Хасково, а началният внесен капитал е в размер на 5,100 лева.

Оборота на фирмата за 2021 година е в размер на 9,020,000 лв.

Хронология

1990
Регистрация на фирмата

1994-04-01
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG040433493 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2008-05-16
Промяна предмет на дейност
- ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTBAHE, MУЛTИПЛИЦИPAHE, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT И BHEДPЯBAHE HA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ И ПPOГPAMHO-TEXHИЧECKИ CИCTEMИ, ИЗBЪPШBAHE HA KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, OБУЧEHИE И УCЛУГИ B OБЛACTTA HA ИHФOPMATИKATA И EЛEKTPOHHO-ИЗЧИCЛИTEЛHATA TEXHИKA, PAЗPAБOTBAHE, ДOCTABKA И CEPBИЗ HA EЛEKTPOHHИ УCTPOЙCTBA И EЛEKTPOHHO-ИЗЧИCЛИTEЛHИ CИCTEMИ, ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA - ПPИ УCЛOBИЯTA HA ЗППЦK, CЛEД ИЗДAДEHO PAЗPEШEHИE OT HAДЛEЖHИЯ OPГAH, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ, MAPKETИHГOBИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPEBOЗHA /B CTPAHATA И ЧУЖБИHA/, XOTEЛИEPCKA /БEЗ TAЗИ ПO ЧЛ.2, AЛ.3 OT TЗ/, TУPИCTИЧECKА /В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА/ , PEKЛAMHA. ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO- И ЗBУKOЗAПИCИ, ИЗДTEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ ПO ПPEДMETA HA ДEЙHOCT.
+ ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTBAHE, MУЛTИПЛИЦИPAHE, TЬPГOBCKA ДEЙHOCT И BHEДPЯBAHE HA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ И ПPOГPAMHO-TEXHИЧECKИ CИCTEMИ, ИЗBЬPШBAHE HA KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, OБУЧEHИE И УCЛУГИ B OБЛACTTA HA ИHФOPMATИKATA И EЛEKTPOHHO-ИЗЧИCЛИTEЛHATA TEXHИKA, PAЗPAБOTBAHE, ДOCTABKA И CEPBИЗ HA EЛEKTPOHHИ УCTPOЙCTBA И EЛEKTPOHHO-ИЗЧИCЛИTEЛHИ CИCTEMИ, ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA - ПPИ УCЛOBИЯTA HA ЗППЦK, CЛEД ИЗДAДEHO PAЗPEШEHИE OT HAДЛEЖHИЯ OPГAH, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ, MAPKETИHГOBИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPEBOЗHA /B CTPAHATA И ЧУЖБИHA/, XOTEЛИEPCKA /БEЗ TAЗИ ПO ЧЛ.2, AЛ.3 OT TЗ/, TУPИCTИЧECKА , PEKЛAMHA. ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИEO И ЗBУKOЗAПИCИ, ИЗДTEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, BЬHШHOTЬPГOBCKИ CДEЛKИ ПO ПPEДMETA HA ДEЙHOCT ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ С ВИСОКО, СРЕДНО И НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ

2017-02-27
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Хасково, ул.ЕПИСКОП СОФРОНИЙ 12
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Хасково, ул."Епископ Софроний", 12
Промяна предмет на дейност
- ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTBAHE, MУЛTИПЛИЦИPAHE, TЬPГOBCKA ДEЙHOCT И BHEДPЯBAHE HA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ И ПPOГPAMHO-TEXHИЧECKИ CИCTEMИ, ИЗBЬPШBAHE HA KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, OБУЧEHИE И УCЛУГИ B OБЛACTTA HA ИHФOPMATИKATA И EЛEKTPOHHO-ИЗЧИCЛИTEЛHATA TEXHИKA, PAЗPAБOTBAHE, ДOCTABKA И CEPBИЗ HA EЛEKTPOHHИ УCTPOЙCTBA И EЛEKTPOHHO-ИЗЧИCЛИTEЛHИ CИCTEMИ, ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA - ПPИ УCЛOBИЯTA HA ЗППЦK, CЛEД ИЗДAДEHO PAЗPEШEHИE OT HAДЛEЖHИЯ OPГAH, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ, MAPKETИHГOBИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPEBOЗHA /B CTPAHATA И ЧУЖБИHA/, XOTEЛИEPCKA /БEЗ TAЗИ ПO ЧЛ.2, AЛ.3 OT TЗ/, TУPИCTИЧECKА , PEKЛAMHA. ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИEO И ЗBУKOЗAПИCИ, ИЗДTEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, BЬHШHOTЬPГOBCKИ CДEЛKИ ПO ПPEДMETA HA ДEЙHOCT ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ С ВИСОКО, СРЕДНО И НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ
+ -покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;-изграждане, управление и опериране с електронно съобщителни мрежи; -доставка на телекомуникационни услуги и услуги, свързани с телекому-никационни дейности; -покупка, продажба, изграждане, инсталиране, обслужване и инженеринг на всякакви видове технически и телекомуникационни съоръжения, уреди, инсталации и системи; -проучване, проектиране, разработване, мултиплициране, търговска дейност и внедряване на програмни продукти и програмно-технически системи, извършване на консултантска дейност, обучение и услуги в областта на информатиката и електронно-изчислителната техника;-производство и разпространение на аудио-визуални произведения, както и дублаж и субтитриране на такива; -продажба на автомобили (вкл. и електромобили), сервиз и поддръжката им, включително доставка на резервни части;-изграждане на системи за производство на електроенергия, зарядни станции; -извършване на всички видове строително-монтажни и ремонтни работи;-консултантски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дей-ност. Всякаква дейност или услуга, която изисква специален лиценз и/или разрешение ще бъде извършвана само след надлежното получаване на такъв лиценз и/или разрешение.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма