Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ЕИК Фирма Причина
131299936 ЛУКЕЛ БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
Радослав Митков Славов
831662020 КОНТЕКСТ ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
121893417 ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ Боян Михайлов Кършаков
Радослав Митков Славов
130563354 ТЕССА ЕНЕРДЖИ БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
130277958 Електроразпределителни мрежи Запад ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВСКА
103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
130368870 ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
РАДОСЛАВ МИТКОВ СЛАВОВ
БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
РАДОСЛАВ МИТКОВ СЛАВОВ
121893374 ОГОСТА-ЕНЕРГИЯ БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
РАДОСЛАВ МИТКОВ СЛАВОВ
131147469 БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
121769212 БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ КРАСИМИРА СПИРИДОНОВА ДЮЛГЕРСКА-СТОЙКОВА
200630321 БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
115298589 МОТИВ КОНСУЛТ МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
115149712 КРАМЕКС ТАМ МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
130975347 ТЕРЕСТРА-БЪЛГАРИЯ РАДОСЛАВ МИТКОВ СЛАВОВ
200959562 ПИРИНСКА БИСТРИЦА - КАСКАДИ БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
Радослав Митков Славов
131512672 ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ Боян Михайлов Кършаков
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги Боян Михайлов Кършаков
Боян Михайлов Кършаков
201646079 ВЕЦ-ЕНЕРГИЯ ХОЛДИНГ Боян Михайлов Кършаков
202104220 ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА Михаил Димитров Желев
202816659 Таурус Консулт Боян Михайлов Кършаков
Радослав Митков Славов
203321376 4М Енерджи Мартин Петров Мирчев
206401308 ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ Николай Йорданов Николов
206852115 Юнайтед Груп Солар БГ Боян Михайлов Кършаков
206914677 ЕСО ПРОЕКТ Николай Йорданов Николов