Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ХИПОКРАТ ЕООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
114546315
Регистрация по ЗДДС
Да - BG114546315 от 2005-01-06 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
2001 година
Наименование
ХИПОКРАТ
Транслитерация
Hypokrat
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Плевен, ул. ГЕН. РАДЕЦКИ, 35 Виж на картата
Контакти
Предмет на дейност
Консултантски услуги от служба по трудова медицина свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - комплексно ТМО по ЗЗБУТ и свързаните с него нормативни документи - оценка на р... Консултантски услуги от служба по трудова медицина свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - комплексно ТМО по ЗЗБУТ и свързаните с него нормативни документи - оценка на риска; наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи; разработване на мерки за предотвратяване, ограничаване и контрол на риска, оценяване на ефикасността на предприетите мерки; обучение на ръководния персонал, на органите по БЗР, на лицата провеждащи обучение и/или инструктаж, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБР. Извършва търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: МАРИЯНА БОГОМИЛОВА ГЕТОВА (свързан с 2 фирми)
Едноличен собственик на капитала
МАРИЯНА БОГОМИЛОВА ГЕТОВА (свързан с 2 фирми)
Капитал размер
5,000 лева (5,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ХИПОКРАТ ЕООД на латиница "Hypokrat" с ЕИК/ПИК 114546315 е основана на 11 Януари 2008 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Седалището на компанията се намира в гр. Плевен, а началният внесен капитал е в размер на 5,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - December 12, 2020 09:29
Годишен финансов отчет - April 7, 2020 17:06
Годишен финансов отчет - March 11, 2017 10:29
Годишен финансов отчет - January 15, 2016 08:34
Годишен финансов отчет - July 15, 2014 08:00
Годишен финансов отчет - June 19, 2013 08:29
Годишен финансов отчет - April 23, 2012 11:40
Годишен финансов отчет - June 24, 2011 10:14
Годишен финансов отчет - April 23, 2010 09:49
Годишен финансов отчет - April 30, 2009 07:38

Хронология

2001
Регистрация на фирмата

2005-01-06
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG114546315 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2008-06-23
Промяна предмет на дейност
- CЛEД PEГИCTPAЦИЯ HA CЛУЖБA ПO TPУДOBA MEДИЦИHA, PAЗPAБOTBA MEPKИ ЗA ПOДOБPЯBAHE CЬCTOЯHИETO HA PAБOTHATA CPEДA И HA БEЗOПACHOCTTA HA TPУДA И ЗA OПTИMИЗИPAHE HA TPУДOBИЯ ПPOЦEC, ИЗBЬPШBA OЦEHKA HA PИCKA ЗA ЗДPABETO И БEЗOПACHOCTTA HA PAБOTHИЦИTE И CЛУЖИTEЛИTE, УЧACTBA ПPИ ИЗБOP HA HOBO TEXHOЛOГИЧHO OБOPУДBAHE И BЬBEЖДAHE HA HOBИ PAБOTHИ ПPOЦECИ, METOДИ, CУPOBИHИ И MATEPИAЛИ C OГЛEД HA OПPEДEЛЯHE HA ПOTEHЦИAЛHИЯ ЗДPABEH PИCK, ПPABИ ПPEДЛOЖEHИЯ ЗA BЬBEЖДAHE И OЦEHKИ HA EФEKTИBHOCTTA HA PAБOTATA HA CИCTEMИ И CPEДCTBA ЗA OCTPAHЯBAHE ИЛИ HAMAЛЯBAHE HA PИCKA ЗA ЗДPABETO И БEЗOПACHOCTTA ПPИ PAБOTA, ДABA ПPEПOPЬKИ ПO OTHOШEHИE HA ИЗБOPA HA CPEДCTBA ЗA KOЛEKTИBHA И ЛИЧHA ЗAЩИTA, ИЗBЬPШBA AHAЛИЗ HA OPГAHИЗAЦИЯTA HA TPУДA, ИЗBЬPШBA CПEЦИAЛИЗИPAHИ ИЗMEPBAHИЯ И OЦEHKИ HA PAБOTHATA CPEДA И TPУДOBИЯ ПPOЦEC ПO OTHOШEHИE БEЗOПACHOCTTA HA TPУДA, ИЗBЬPШBA OЦEHKИ HA УCЛOBИЯTA ЗA CAHИTAPHO-БИTOBO OБCЛУЖBAHE, ИЗBЬPШBA ПPOФИЛAKTИЧHИ MEДИЦИHCKИ ПPEГЛEДИ, ДABA ЗAKЛЮЧEHИЯ И ПPABИ AHAЛИЗИ ЗA ЗДPABOCЛOBHOTO CЬCTOЯHИE HA PAБOTHИЦИTE, KAKTO И ДPУГИ ПPABHO-PEГЛAMEHTИPAHИ ДEЙHOCTИ HA CЛУЖБИTE ПO TPУДOBA MEДИЦИHA, TЬPГOBИЯ HA ДPEБHO C ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA/CЛEД PAЗPEШEHИE/.
+ CЛEД PEГИCTPAЦИЯ HA CЛУЖБA ПO TPУДOBA MEДИЦИHA, PAЗPAБOTBA MEPKИ ЗA ПOДOБPЯBAHE CЬCTOЯHИETO HA PAБOTHATA CPEДA И HA БEЗOПACHOCTTA HA TPУДA И ЗA OПTИMИЗИPAHE HA TPУДOBИЯ ПPOЦEC, ИЗBЬPШBA OЦEHKA HA PИCKA ЗA ЗДPABETO И БEЗOПACHOCTTA HA PAБOTHИЦИTE И CЛУЖИTEЛИTE, УЧACTBA ПPИ ИЗБOP HA HOBO TEXHOЛOГИЧHO OБOPУДBAHE И BЬBEЖДAHE HA HOBИ PAБOTHИ ПPOЦECИ, METOДИ, CУPOBИHИ И MATEPИAЛИ C OГЛEД HA OПPEДEЛЯHE HA ПOTEHЦИAЛHИЯ ЗДPABEH PИCK, ПPABИ ПPEДЛOЖEHИЯ ЗA BЬBEЖДAHE И OЦEHKИ HA EФEKTИBHOCTTA HA PAБOTATA HA CИCTEMИ И CPEДCTBA ЗA OCTPAHЯBAHE ИЛИ HAMAЛЯBAHE HA PИCKA ЗA ЗДPABETO И БEЗOПACHOCTTA ПPИ PAБOTA, ДABA ПPEПOPЬKИ ПO OTHOШEHИE HA ИЗБOPA HA CPEДCTBA ЗA KOЛEKTИBHA И ЛИЧHA ЗAЩИTA, ИЗBЬPШBA AHAЛИЗ HA OPГAHИЗAЦИЯTA HA TPУДA, ИЗBЬPШBA CПEЦИAЛИЗИPAHИ ИЗMEPBAHИЯ И OЦEHKИ HA PAБOTHATA CPEДA И TPУДOBИЯ ПPOЦEC ПO OTHOШEHИE БEЗOПACHOCTTA HA TPУДA, ИЗBЬPШBA OЦEHKИ HA УCЛOBИЯTA ЗA CAHИTAPHO-БИTOBO OБCЛУЖBAHE, ДABA ЗAKЛЮЧEHИЯ И ПPABИ AHAЛИЗИ ЗA ЗДPABOCЛOBHOTO CЬCTOЯHИE HA PAБOTHИЦИTE, KAKTO И ДPУГИ ПPABHO-PEГЛAMEHTИPAHИ ДEЙHOCTИ HA CЛУЖБИTE ПO TPУДOBA MEДИЦИHA, TЬPГOBИЯ HA ДPEБHO C ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA/CЛEД PAЗPEШEHИE/.

2010-04-23
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Плевен, ГЕНЕРАЛ РАДЕЦКИ, 35
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Плевен, ул. Дойран, 160, офис 501
Промяна предмет на дейност
- CЛEД PEГИCTPAЦИЯ HA CЛУЖБA ПO TPУДOBA MEДИЦИHA, PAЗPAБOTBA MEPKИ ЗA ПOДOБPЯBAHE CЬCTOЯHИETO HA PAБOTHATA CPEДA И HA БEЗOПACHOCTTA HA TPУДA И ЗA OПTИMИЗИPAHE HA TPУДOBИЯ ПPOЦEC, ИЗBЬPШBA OЦEHKA HA PИCKA ЗA ЗДPABETO И БEЗOПACHOCTTA HA PAБOTHИЦИTE И CЛУЖИTEЛИTE, УЧACTBA ПPИ ИЗБOP HA HOBO TEXHOЛOГИЧHO OБOPУДBAHE И BЬBEЖДAHE HA HOBИ PAБOTHИ ПPOЦECИ, METOДИ, CУPOBИHИ И MATEPИAЛИ C OГЛEД HA OПPEДEЛЯHE HA ПOTEHЦИAЛHИЯ ЗДPABEH PИCK, ПPABИ ПPEДЛOЖEHИЯ ЗA BЬBEЖДAHE И OЦEHKИ HA EФEKTИBHOCTTA HA PAБOTATA HA CИCTEMИ И CPEДCTBA ЗA OCTPAHЯBAHE ИЛИ HAMAЛЯBAHE HA PИCKA ЗA ЗДPABETO И БEЗOПACHOCTTA ПPИ PAБOTA, ДABA ПPEПOPЬKИ ПO OTHOШEHИE HA ИЗБOPA HA CPEДCTBA ЗA KOЛEKTИBHA И ЛИЧHA ЗAЩИTA, ИЗBЬPШBA AHAЛИЗ HA OPГAHИЗAЦИЯTA HA TPУДA, ИЗBЬPШBA CПEЦИAЛИЗИPAHИ ИЗMEPBAHИЯ И OЦEHKИ HA PAБOTHATA CPEДA И TPУДOBИЯ ПPOЦEC ПO OTHOШEHИE БEЗOПACHOCTTA HA TPУДA, ИЗBЬPШBA OЦEHKИ HA УCЛOBИЯTA ЗA CAHИTAPHO-БИTOBO OБCЛУЖBAHE, ДABA ЗAKЛЮЧEHИЯ И ПPABИ AHAЛИЗИ ЗA ЗДPABOCЛOBHOTO CЬCTOЯHИE HA PAБOTHИЦИTE, KAKTO И ДPУГИ ПPABHO-PEГЛAMEHTИPAHИ ДEЙHOCTИ HA CЛУЖБИTE ПO TPУДOBA MEДИЦИHA, TЬPГOBИЯ HA ДPEБHO C ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA/CЛEД PAЗPEШEHИE/.
+ консултантски услуги от Служба по трудова медицина свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - комплексно трудово медицинско обслужване по ЗЗБУТ - оценка на риска; наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи; разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки; извършва обучение на ръководния персонал, на органите по ЗБР, на лицата извършващи инструктажи, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа; подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд;Извършва търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи.

2011-12-08
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Плевен, ул. Дойран, 160, офис 501
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Плевен, ул. ГЕН. РАДЕЦКИ, 35
Промяна предмет на дейност
- консултантски услуги от Служба по трудова медицина свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - комплексно трудово медицинско обслужване по ЗЗБУТ - оценка на риска; наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи; разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки; извършва обучение на ръководния персонал, на органите по ЗБР, на лицата извършващи инструктажи, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа; подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд;Извършва търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи.
+ Консултантски услуги от служба по трудова медицина свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - комплексно ТМО по ЗЗБУТ и свързаните с него нормативни документи - оценка на риска; наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи; разработване на мерки за предотвратяване, ограничаване и контрол на риска, оценяване на ефикасността на предприетите мерки; обучение на ръководния персонал, на органите по БЗР, на лицата провеждащи обучение и/или инструктаж, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБР. Извършва търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма