Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС Кооперация

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
119008649
Регистрация по ЗДДС
Да - BG119008649 от 2007-07-24 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
1996 година
Наименование
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС
Правна форма
Кооперация (Кооперация)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Сливен, ул. МИШО ТОДОРОВ, 7 Виж на картата
Има 5 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Предмет на дейност
предоставя на своите членове всички услуги, разрешени от българското законодателство, свързани с предоставяне на кредити и други финансови услуги само на своите членове със средства, които не са... предоставя на своите членове всички услуги, разрешени от българското законодателство, свързани с предоставяне на кредити и други финансови услуги само на своите членове със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове, свързани със земеделие, рибарство и аквакултури и развитие на селските райони. Освен горепосочените конкретни дейности за кредитиране само на членовете си, кредитната кооперация може да отпуска кредити и за други дейности. За осъществяване на дейността си, кооперацията може да придобива движимо и недвижимо имущество и да изгражда собствена материално техническа база Кооперацията извършва своята дейност при спазване на настоящия устав, вътрешните правила на НКС на ВККЧЗС "Евростарт" София, в който кооперацията членува, Закона за кооперациите, ЗКИ § 12 с изискванията на ПМС №343 от 30.12.2008г. из. и доп. с ПМС №198/2014 г. и българското законодателство. Кооперацията в съдружие с други кооперации може да образува и да членува в кооперативни съюзи, търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества. За извършване на стопанска дейност кооперацията може да създава кооперативни предприятия като ЕООД или ЕАД или да образува с други кооперации междукооперативни предприятия като ООД или АД при спазване изискванията на ТЗ. Кредитната кооперация може да разкрива клонове и офиси в други населени места, съгл. определения ред по чл.4 на ПМС №343. прочети още скрии
Управители/Съдружници

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС Кооперация с ЕИК/ПИК 119008649 е основана на 6 Юни 2008 година с правна форма "Кооперация" или на кратко "Кооперация". Компанията първоначално е регистрирана с името "ВЗКАЧС-АГРОИМПУЛС", но на 13 Май 2009 година то бива сменено на сегашното "ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС". Седалището на компанията се намира в гр. Сливен.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - July 17, 2019 08:24
Годишен финансов отчет - April 25, 2019 16:07
Годишен финансов отчет - May 3, 2017 10:38
Годишен финансов отчет - May 3, 2017 10:38
Годишен финансов отчет - May 3, 2017 10:38
Годишен финансов отчет - January 6, 2017 15:53
Годишен финансов отчет - June 26, 2015 08:33
Годишен финансов отчет - June 26, 2015 08:33
Годишен финансов отчет - October 13, 2014 11:55
Годишен финансов отчет - October 13, 2014 11:55

Хронология

1996
Регистрация на фирмата

2007-07-24
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG119008649 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2009-05-13
Промяна наименование
Името се сменя от ВЗКАЧС-АГРОИМПУЛС на ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС

2012-05-21
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. Сливен, ул.ГЕО МИЛЕВ, 15
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Сливен, ул. МИШО ТОДОРОВ, 7
Промяна предмет на дейност
- ДA ПPEДOCTABЯ HA CBOИTE ЧЛEHOBE BCИЧKИ УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C УПPABЛEHИETO HA ИMУЩECTBOTO, B ЧACTHOCT ЩE ПPEДOCTABЯ KPEДИTИ HA CBOИ ЧЛEHOBE MECTHИ ПPOИЗBOДИTEЛИ B OБЛACTTA HA CEЛCKOCTOПAHCKИЯ CEKTOP C ЦEЛ СTИMУЛИPAHE ПPOИЗBOДCTBOTO HA CEЛCKOCTOПАНСКА ПPOДKЦИЯ, MAPKETИHГ И УCЛУГИ B CEЛCKOCTOПАНСКИЯ CEKTOP. ПOBИШABAHE ПPOИЗBOДИTEЛHOCTTA И ДOXOДИTE HA ЧACTHИTE CTOПAHИ, KAKTO OПAЗBAHE HA OKOЛHATA CPEДA CЬГЛАСНО ЧЛ.9 OT ЗБKД, CBЪPЗAHИ C BЗAИMOCПOMAГATEЛHATA ДEЙHOCT BЪB BCИЧKИTE Й PAЗHOBИДHOCTИ, KATO ПO TAKЪB HAЧИH HA ЧЛEHOBETE CE ПPEДOCTABЯ CЪДEЙCTBИE И ЗAЩИTA HA TEXHИTE ИHTEPECИ B ИKOHOMИКО-ФИHAHCOBИТЕ CФEРИ, COЦИAЛHOТО И ЗДPABHO OCИГУPЯBAHE.
+ Да предоставя на своите членове всички услуги, разрешени от българското законодателство, свързани с предоставяне на кредити и други финансови услуги само на своите членове със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове, свързани със земеделие, рибарство и аквакултури и развитие на селските райони. Освен горепосочените конкретни дейности за кредитиране само на членовете си, кредитната кооперация може да отпуска кредити до 5000 лв. и за други дейности.

2015-05-22
Промяна предмет на дейност
- Да предоставя на своите членове всички услуги, разрешени от българското законодателство, свързани с предоставяне на кредити и други финансови услуги само на своите членове със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове, свързани със земеделие, рибарство и аквакултури и развитие на селските райони. Освен горепосочените конкретни дейности за кредитиране само на членовете си, кредитната кооперация може да отпуска кредити до 5000 лв. и за други дейности.
+ предоставя на своите членове всички услуги, разрешени от българското законодателство, свързани с предоставяне на кредити и други финансови услуги само на своите членове със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове, свързани със земеделие, рибарство и аквакултури и развитие на селските райони. Освен горепосочените конкретни дейности за кредитиране само на членовете си, кредитната кооперация може да отпуска кредити и за други дейности. За осъществяване на дейността си, кооперацията може да придобива движимо и недвижимо имущество и да изгражда собствена материално техническа база Кооперацията извършва своята дейност при спазване на настоящия устав, вътрешните правила на НКС на ВККЧЗС "Евростарт" София, в който кооперацията членува, Закона за кооперациите, ЗКИ § 12 с изискванията на ПМС №343 от 30.12.2008г. из. и доп. с ПМС №198/2014 г. и българското законодателство. Кооперацията в съдружие с други кооперации може да образува и да членува в кооперативни съюзи, търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества. За извършване на стопанска дейност кооперацията може да създава кооперативни предприятия като ЕООД или ЕАД или да образува с други кооперации междукооперативни предприятия като ООД или АД при спазване изискванията на ТЗ. Кредитната кооперация може да разкрива клонове и офиси в други населени места, съгл. определения ред по чл.4 на ПМС №343.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма