Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ АД

ЕИК Фирма Причина
124719208 МАКС МЕЛ Енчо Вълков Малев-1/3 идеални части от 500 дружествени дяла
Гергана Енчева Малева-2/3 идеални части от 500 дружествени дяла
Дора Василева Малева
200435638 ДОБРУДЖАНКА-ДОБРИЧ ДОРА ВАСИЛЕВА МАЛЕВА
124708763 Р-Б ГРУП ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ РАЙКОВ
202832784 РАДИБРЕД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ РАЙКОВ
203024713 ХОБИТЕКС РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ РАЙКОВ
203080523 ППБА - ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И БИЗНЕС АНАЛИЗИ Гергана Енчева Малева