Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
131134023
Регистрация по ЗДДС
Да - BG131134023 от 2007-02-26 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
2003 година
Наименование
ТИ БИ АЙ Банк
Транслитерация
TBI Bank
Правна форма
Еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, Димитър Хаджикоцев, 52-54 Виж на картата
Има 18 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Код на икономическа дейност
64.19 - Друго парично посредничество
Предмет на дейност
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Зако... 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други); 11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Едноличен собственик на капитала
ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
Капитал размер
81,600,000 лева (81,600,000 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Няма данни.

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ТИ БИ АЙ Банк ЕАД на латиница "TBI Bank" с ЕИК/ПИК 131134023 е основана на 11 Март 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Компанията първоначално е регистрирана с името "НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК", но на 28 Ноември 2011 година то бива сменено на сегашното "ТИ БИ АЙ Банк". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 81,600,000 лева.

Хронология

2003
Регистрация на фирмата

2007-02-26
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG131134023 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2009-09-07
Промяна наименование
Името се сменя от НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК на НЛБ БАНКА СОФИЯ
Промяна предмет на дейност
- 1. ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ /БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ/; 4. ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИ ПО Т.1;6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЕРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА; 10. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ;11.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
+ 1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.

2010-05-15
Промяна предмет на дейност
- 1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
+ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.

2011-08-10
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от АД на ЕАД

2011-11-07
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, Изгрев, ДРАГАН ЦАНКОВ, 36 Световен търговски център И, бл. Б №105
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Изгрев, ДРАГАН ЦАНКОВ, 36 Световен търговски център И, бл. Б №105
Промяна предмет на дейност
- ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
+ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.

2011-11-28
Промяна наименование
Името се сменя от НЛБ БАНКА СОФИЯ на ТИ БИ АЙ Банк

2012-03-14
Промяна предмет на дейност
- ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
+ 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, onции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната кanиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.

2012-08-30
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Изгрев, ДРАГАН ЦАНКОВ, 36 Световен търговски център И, бл. Б №105
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, Димитър Хаджикоцев, 52-54

2012-09-25
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, Димитър Хаджикоцев, 52-54
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Лозенец, Димитър Хаджикоцев, 52-54

2012-11-26
Промяна предмет на дейност
- 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, onции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната кanиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
+ 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, oпции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната кaпиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.

2017-04-03
Промяна предмет на дейност
- 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, oпции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната кaпиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
+ 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други); 11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.

2021-06-04
Промяна едноличен собственик на капитала

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма