Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Изипей АД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
131344648
Регистрация по ЗДДС
Да - BG131344648 от 2009-02-02 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
2004 година
Наименование
Изипей
Транслитерация
EasyPay
Оборот
49,396,000 лв. оборот (2,100,001 лв. печалба) за 2019 г.
Служители
1014 служители към 2019 г.
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ул. Иван Вазов, 16 Виж на картата
Има 29 фирми на този адрес виж фирмите
Контакти
Код на икономическа дейност
72.22 - Други дейности по разработване на софтуер
Предмет на дейност
Дружеството осъществява дейност като дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи на основание издаден лиценз от БНБ. Съгласно обхвата на лиценза дружест... Дружеството осъществява дейност като дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи на основание издаден лиценз от БНБ. Съгласно обхвата на лиценза дружеството има право да издава, разпространява и изкупува обратно електронни пари, както и да предоставя като допълнителна дейност по смисъла на чл.42, ал.1, т.1 от ЗПУПС платежни услуги по чл.4, т.1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 от ЗПУПС, а именно:1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобниинструменти;в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодичнипреводи;4. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежниинструменти;5. изпълнение на налични парични преводи;6. услуги по иницииране на плащане;7. услуги по предоставяне на информация за сметка.Дружеството предоставя оперативни и тясно свързани с платежните услуги спомагателни услуги като: осигуряване изпълнението на платежни операции, обмяна на валута, съхранение на документи, свързани с платежните услуги, съхранение и обработка на данни. Извършване на дейност като оператор на платежна система с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност на сетълмента.Дружеството предоставя и услугата "пощенски парични преводи", за извършването на която е лицензирано от КРС по реда на Закона за" пощенските услуги.Дружеството извършва и друга търговска дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване. прочети още скрии
Съвет на директорите
Албена Тотева Григорова (свързан с 18 фирми)
Георги Павлов Маринов (свързан с 13 фирми)
Божидар Иванов Григоров (свързан с 28 фирми)
Управители/Съдружници
Капитал размер
1,400,000 лева (1,400,000 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2019 49,396,000 26.31% 2,100,001 4.25%
2018 39,106,000 23.85% - -
2017 31,575,000 20.81% - -
2016 26,136,000 22.68% - -
2015 21,305,000 23.01% - -
2014 17,320,000 20.49% - -
2013 14,375,000 - -

Служители

Година
Служители
2019 1014 14.71%
2018 884 7.8%
2017 820 10.51%
2016 742 6.46%
2015 697 15.4%
2014 604 16.38%
2013 519

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма Изипей АД на латиница "EasyPay" с ЕИК/ПИК 131344648 е основана на 8 Май 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 1,400,000 лева.

Оборота на фирмата за 2019 година е в размер на 49,396,000 лв. което е с 26% повече от предходната 2018 година (39,106,000 лв.), а средният годишен ръст е 23%. Печалбата за 2019 година е 2,100,001 лв.

Хронология

2004
Регистрация на фирмата

2009-02-02
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG131344648 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2009-12-07
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, Средец, ул. Иван Вазов, 16
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ул. Иван Вазов, 16

2010-12-09
Промяна предмет на дейност
- Производство на софтуер и информационни системи за обработка на информация за плащания и други услуги. Оператор на информационни системи за обработка на информация за плащания и извършване на услуги свързани с плащания. Всички други дейности, разрешени от закона.
+ Дружеството е платежна институция по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и извършва следните платежни услуги: 1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежната сметка; 2.услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка; 3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги, включително: а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити; б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти; в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;4. издаване на платежни инструменти и / или приемане на плащания с платежни инструменти;5. изпълнение на налични парични преводиДружеството предоставя услугата “пощенски парични преводи” за което е лицензирано на основание Закона за пощенски услуги.Предоставяне на оперативни и тясно свързани с платежните услуги спомагателни услуги като: осигуряване изпълнението на платежни операции, обмяна на валута, съхранение на документи, свързани с платежни услуги, съхранение и обработка на данни. Извършване на дейност като оператор на платежна система, с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност на сетълмента.Друга търговка дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване.

2019-01-23
Промяна предмет на дейност
- Дружеството е платежна институция по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и извършва следните платежни услуги: 1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежната сметка; 2.услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка; 3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги, включително: а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити; б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти; в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;4. издаване на платежни инструменти и / или приемане на плащания с платежни инструменти;5. изпълнение на налични парични преводиДружеството предоставя услугата “пощенски парични преводи” за което е лицензирано на основание Закона за пощенски услуги.Предоставяне на оперативни и тясно свързани с платежните услуги спомагателни услуги като: осигуряване изпълнението на платежни операции, обмяна на валута, съхранение на документи, свързани с платежни услуги, съхранение и обработка на данни. Извършване на дейност като оператор на платежна система, с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност на сетълмента.Друга търговка дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване.
+ Дружеството осъществява дейност като дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи на основание издаден лиценз от БНБ. Съгласно обхвата на лиценза дружеството има право да издава, разпространява и изкупува обратно електронни пари, както и да предоставя като допълнителна дейност по смисъла на чл.42, ал.1, т.1 от ЗПУПС платежни услуги по чл.4, т.1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 от ЗПУПС, а именно:1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобниинструменти;в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодичнипреводи;4. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежниинструменти;5. изпълнение на налични парични преводи;6. услуги по иницииране на плащане;7. услуги по предоставяне на информация за сметка.Дружеството предоставя оперативни и тясно свързани с платежните услуги спомагателни услуги като: осигуряване изпълнението на платежни операции, обмяна на валута, съхранение на документи, свързани с платежните услуги, съхранение и обработка на данни. Извършване на дейност като оператор на платежна система с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност на сетълмента.Дружеството предоставя и услугата "пощенски парични преводи", за извършването на която е лицензирано от КРС по реда на Закона за" пощенските услуги.Дружеството извършва и друга търговска дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма