Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
175020797
Регистрация по ЗДДС
Да - BG175020797 от 2006-03-14 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
2005 година
Наименование
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
Транслитерация
GLAVBOLGARSTROY HOLDING
Оборот
19,032,000 лв. оборот (482,000 лв. печалба) за 2019 г.
Служители
57 служители към 2019 г.
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Витоша, ул. "ДАМЯНИЦА", 3-5 Виж на картата
Има 9 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български ичуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации и други дългови ценни книжа; придобиване, управление ... придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български ичуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации и други дългови ценни книжа; придобиване, управление и продажба на права, свързани с акции, облигации, дългови ценни книжа и инвестиционни договори;придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва;придобиване, управление, оценка и продажба на права в областта на интелектуалната собственост, включително авторски права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн, технологически процеси, гудуил и ноу-хау; придобиване, управление и продажба на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти; придобиване, управление, оценка и продажба на права за търсене, проучване, извличане и добиванe на природни ресурси, права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление; инвестиционен маркетинг, консултации и финансови анализи; финансиране на дружества, в коитодружеството участва; извършване на обмяна на валута /след разрешение поустановения за това ред/; предоставяне на административно-технически, управленски, посреднически и други вътрешногрупови услуги на дружествата от корпоративната група; друга търговска дейност, която не е забранена от закона. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Капитал размер
7,440,000 лева (7,440,000 лева внесен)

Финансови показатели

Година
Оборот
Печалба
Марж на печалбата
2019 19,032,000 21.11% 482,000 2.53%
2018 15,715,000 47.45% - -
2017 10,658,000 8.01% - -
2016 9,868,000 -38.01% - -
2015 15,919,000 29.28% - -
2014 12,314,000 63.79% - -
2013 7,518,000 - -

Служители

Година
Служители
2019 57 26.67%
2018 45 -6.25%
2017 48 -15.79%
2016 57 -5%
2015 60 7.14%
2014 56
2013 56

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД на латиница "GLAVBOLGARSTROY HOLDING" с ЕИК/ПИК 175020797 е основана на 24 Май 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 7,440,000 лева.

Оборота на фирмата за 2019 година е в размер на 19,032,000 лв. което е с 21% повече от предходната 2018 година (15,715,000 лв.), а средният годишен ръст е 22%. Печалбата за 2019 година е 482,000 лв.

Хронология

2005
Регистрация на фирмата

2006-03-14
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG175020797 на основание чл. 96 от ЗДДС - Задължителна регистрация

2010-03-18
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Витоша, ул. "ДАМЯНИЦА", 3-5
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Витоша, ул. "ДАМЯНИЦА", 3-5

2016-06-27
Промяна предмет на дейност
- ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ПРАВА, СВЪРЗАНИ С АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПРАВА В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТОСПОСОБНИ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, МАРКИ ЗА УСЛУГИ И ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ, ГУДУИЛ И НОУ-ХАУ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКА И ПОРДАЖБА НА ПРАВА ПО КОЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ И ПО ДОГОВОРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕН МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, ОБМЯНА НА ВАЛУТА /СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ПО УСТАНОВЕНИЯ ЗА ТОВА РЕД/, ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
+ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български ичуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации идруги дългови ценни книжа; придобиване, управление и продажба на права,свързани с акции, облигации, дългови ценни книжа и инвестиционни договори;придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии заизползване на патенти на дружества, в които дружеството участва;придобиване, управление, оценка и продажба на права в областта наинтелектуалната собственост, включително авторски права, патентоспособниизобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлендизайн, технологически процеси, гудуил и ноу-хау; придобиване, управление ипродажба на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижимиимоти; придобиване, управление, оценка и продажба на права за търсене,проучване, извличане и добиванe на природни ресурси, права по концесионнидоговори и по договори за възлагане на управление; инвестиционен маркетинг,консултации и финансови анализи; финансиране на дружества, в коитодружеството участва; извършване на обмяна на валута /след разрешение поустановения за това ред/, друга търговска дейност, която не е забранена отзакона.

2017-06-27
Промяна предмет на дейност
- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български ичуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации идруги дългови ценни книжа; придобиване, управление и продажба на права,свързани с акции, облигации, дългови ценни книжа и инвестиционни договори;придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии заизползване на патенти на дружества, в които дружеството участва;придобиване, управление, оценка и продажба на права в областта наинтелектуалната собственост, включително авторски права, патентоспособниизобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлендизайн, технологически процеси, гудуил и ноу-хау; придобиване, управление ипродажба на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижимиимоти; придобиване, управление, оценка и продажба на права за търсене,проучване, извличане и добиванe на природни ресурси, права по концесионнидоговори и по договори за възлагане на управление; инвестиционен маркетинг,консултации и финансови анализи; финансиране на дружества, в коитодружеството участва; извършване на обмяна на валута /след разрешение поустановения за това ред/, друга търговска дейност, която не е забранена отзакона.
+ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български ичуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации и други дългови ценни книжа; придобиване, управление и продажба на права,свързани с акции, облигации, дългови ценни книжа и инвестиционни договори;придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва;придобиване, управление, оценка и продажба на права в областта на интелектуалната собственост, включително авторски права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн, технологически процеси, гудуил и ноу-хау; придобиване, управление и продажба на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти; придобиване, управление, оценка и продажба на права за търсене,проучване, извличане и добиванe на природни ресурси, права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление; инвестиционен маркетинг,консултации и финансови анализи; финансиране на дружества, в коитодружеството участва; извършване на обмяна на валута /след разрешение поустановения за това ред/; предоставяне на административно-технически,управленски, посреднически и други вътрешногрупови услуги на дружествата от корпоративната група; друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма