Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕЛ БАТ АД

Провери официално
ЕИК/ПИК
175407160
Регистрация по ЗДДС
Да - BG175407160 от 2008-06-13
Дата на регистрация
June 9, 2008 16:25
Наименование
ЕЛ БАТ
Транслитерация
EL BAT
Правна форма
Акционерно дружество (АД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Долна баня, м."СЪРЪМЕШЕ", кв..121, УПИ I, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ет. 1 Виж на картата
Контакти
Предмет на дейност
Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, изграждане на площадк... Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, изграждане на площадки за временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяване на отпадъците, добиване и преработване на сребро от технологични индустриални отпадъци – отпадъци от оловни акумулаторни батерии, извършване на сделки с произведеното сребро, включително външнотърговски сделки (вътреобщностни и за трети страни), след изпълнение изискванията на приложимите нормативни актове за извършване на дейности с благородни метали, всяка съпътстваща и незабранена от закона дейност. прочети още скрии
Съвет на директорите
БУЛМЕТ (свързан с 1 фирма)
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПОПОВ (свързан с 8 фирми)
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ БАЖЛЕКОВ (свързан с 6 фирми)
Управители/Съдружници
Капитал размер
625,000 лева (625,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ЕЛ БАТ АД на латиница "EL BAT" с ЕИК/ПИК 175407160 е основана на 9 Юни 2008 година с правна форма "Акционерно дружество" или на кратко "АД". Седалището на компанията се намира в гр. Долна баня, а началният внесен капитал е в размер на 625,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - October 30, 2015 13:36
Годишен финансов отчет - October 30, 2015 13:36
Годишен финансов отчет - October 30, 2015 13:36
Годишен финансов отчет - October 30, 2015 13:36
Годишен финансов отчет - August 22, 2014 14:29
Годишен финансов отчет - August 22, 2014 14:29
Годишен финансов отчет - August 22, 2014 14:29
Годишен финансов отчет - January 31, 2014 15:52
Годишен финансов отчет - January 31, 2014 15:52
Годишен финансов отчет - January 31, 2014 15:52

Хронология

2008-06-09
Регистрация на фирмата
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ул. "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ", 181, ет. 1
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Долна баня, м."СЪРЪМЕШЕ", кв..121, УПИ I, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ет. 1

2008-06-13
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG175407160

2014-02-05
Промяна предмет на дейност
- CЪБИPAHE, TPAHCПOPTИPAHE, BPEMEHHО CЪXPAHЯBAHE, ПPEДBAPИTEЛHO TPETИPAHE, PEЦИKЛИPAHE, OПOЛЗOTBOPЯBAHE И/ИЛИ OБEЗBPEЖДAHE HA HEГOДHИ ЗA УПOTPEБA БATEPИИ И AKУMУЛATOPИ, ИЗГPAЖДAHE HA ПЛOЩAДKИ ЗA BPEMEHHO CЪXPAHЯBAHE, ПPEДBAPИTEЛHO TPETИPAHE И PEЦИKЛИPAHE HA HEГOДHИ ЗA УПOTPEБA БATEPИИ И AKУMУЛATOPИ, OTГOBAPЯЩИ HA ИЗИCKBAHИЯTA HA ЗAKOHA ЗA УПPABЛEHИE HA OTПAДЪЦИTE И HA ПOД ЗAKOHOBИTE HOPMATИBHИ AKTOBE ПO ПPИЛAГAHETO MУ, OPГAHИЗИPAHE HA KBAЛИФИKAЦИИ И ПPOГPAMИ B CФEPATA HA OПOЛЗOTBOPЯBAHE HA OTПAДЪЦИTE, BCЯKA CЪПЪTCTBAЩA И HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
+ Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, изграждане на площадки за временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяване на отпадъците, добиване и преработване на сребро от технологични индустриални отпадъци – отпадъци от оловни акумулаторни батерии, извършване на сделки с произведеното сребро, включително външнотърговски сделки (вътреобщностни и за трети страни), след изпълнение изискванията на приложимите нормативни актове за извършване на дейности с благородни метали, всяка съпътстваща и незабранена от закона дейност.

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма