Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ ЕООД

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
200287666
Регистрация по ЗДДС
Да - BG200287666 от 2012-05-29 на основание чл. 97а от ЗДДС (Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (Ново загл. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.))
Дата на регистрация
August 9, 2008 10:10
Наименование
ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ
Транслитерация
GLOBAL MARKETS
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ул. "Христо Белчев", 2, ет. 6,офис 23 Виж на картата
Има 31 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
3. (нова – реш. ОС от 04.07.2014 г.) Извършване на следните дейности (считано от момента, от който не е налице нормативна забрана за това): посредничество, комисионни сделки, предоставяне на кон... 3. (нова – реш. ОС от 04.07.2014 г.) Извършване на следните дейности (считано от момента, от който не е налице нормативна забрана за това): посредничество, комисионни сделки, предоставяне на консултации, изготвяне на изследвания и анализи (извън дейностите и услугите, с чието извършване би се нарушила нормативна забрана), търгуване за собствена сметка и/или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали (с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали); като в случай, че за извършване на някои от дейностите и услугите е необходим лиценз или друг разрешителен акт съгласно действащото законодателство - след получаването му. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: Теодор Васков Грозданов (свързан с 3 фирми)
ЗАЛИЧЕН Съдружник: Томчо Кирилов Джабаров 117,610.00 лв - 9.90% дял (свързан с 4 фирми)
ЗАЛИЧЕН Съдружник: ЙОРДАН АТАНАСОВ МОЛЛОВ 117,610.00 лв - 9.90% дял (свързан с 5 фирми)
ЗАЛИЧЕН Съдружник: Роберт Цветанов Димитров 117,610.00 лв - 9.90% дял (свързан с 6 фирми)
ЗАЛИЧЕН Съдружник: ЦВЕТАН ИВАНОВ БОРИСОВ 835,170.00 лв - 70.30% дял (свързан с 14 фирми)
Едноличен собственик на капитала
Красимир Николаев Иванов (свързан с 5 фирми)
Капитал размер
1,188,000 лева (1,188,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ ЕООД на латиница "GLOBAL MARKETS" с ЕИК/ПИК 200287666 е основана на 9 Август 2008 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Компанията първоначално е регистрирана с името "ГЛОБАЛ МАРКЕТС", но на 13 Март 2015 година то бива сменено на сегашното "ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ". Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 1,188,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - September 11, 2015 09:18
Годишен финансов отчет - March 28, 2014 08:53
Годишен финансов отчет - March 22, 2013 16:04
Годишен финансов отчет - March 22, 2013 16:04
Годишен финансов отчет - March 22, 2013 16:04
Годишен финансов отчет - March 9, 2012 13:56
Годишен финансов отчет - April 8, 2011 10:37
Годишен финансов отчет - April 26, 2010 16:31
Годишен финансов отчет - July 15, 2009 17:28

Хронология

2008-08-09
Регистрация на фирмата

2009-01-13
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Триадица, България, 53, вх. А, ет. 5
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Витоша, МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ, 38

2009-07-22
Промяна съдружници
- ПАВЕЛ КОЧАЛКА - 285000 лв - 23.99% дял
- ВЛАДИМИР ЦОЛОВ - 15000 лв - 1.26% дял
+ ПАВЕЛ КОЧАЛКА - 285000 лв - 23.99% дял
+ ДАНИЕЛ БУРИАН

2009-07-27
Промяна съдружници
- ПАВЕЛ КОЧАЛКА - 285000 лв - 23.99% дял
- ДАНИЕЛ БУРИАН
+ ДАНИЕЛ БУРИАН - 15000 лв - 1.26% дял
+ ПАВЕЛ КОЧАЛКА - 783000 лв - 65.91% дял

2009-09-07

2010-02-16
Промяна съдружници
- ДАНИЕЛ БУРИАН - 15000 лв - 1.26% дял
- ПАВЕЛ КОЧАЛКА - 783000 лв - 65.91% дял
+ ДАНИЕЛ БУРИАН - 15000 лв - 1.26% дял
+ ПАВЕЛ КОЧАЛКА, Дата на раждане 780506 - 1173000 лв - 98.74% дял

2010-09-03
Промяна съдружници
- ДАНИЕЛ БУРИАН - 15000 лв - 1.26% дял
- ПАВЕЛ КОЧАЛКА, Дата на раждане 780506 - 1173000 лв - 98.74% дял
Промяна предмет на дейност
- 1. Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности: (а) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (б) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (в) управление на портфейл; (г) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (д) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. 2. Извършване на следните допълнителни услуги: (а) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (б) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; (в) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (г) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; (д) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (е) предоставяне на посочените инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на изброените инвестиционни и допълнителни услуги.
+ 1. Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности: (а) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (б) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (в) управление на портфейл; (г) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (д) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. 2. Извършване на следните допълнителни услуги: (а) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (б) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; (в) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (г) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; (д) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (е) предоставяне на посочените инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на изброените инвестиционни и допълнителни услуги.

2011-04-08
Промяна съдружници
+ Йордан Атанасов Моллов - 15000 лв - 1.26% дял
+ Павел Кочалка - 937780 лв - 78.94% дял
+ Роберт Цветанов Димитров - 117610 лв - 9.90% дял
+ Томчо Кирилов Джабаров - 117610 лв - 9.90% дял

2011-05-26

2011-07-15
Промяна съдружници
- Йордан Атанасов Моллов - 15000 лв - 1.26% дял
- Павел Кочалка - 937780 лв - 78.94% дял
- Роберт Цветанов Димитров - 117610 лв - 9.90% дял
- Томчо Кирилов Джабаров - 117610 лв - 9.90% дял
+ Томчо Кирилов Джабаров - 117610 лв - 9.90% дял
+ Йордан Атанасов Моллов - 952780 лв - 80.20% дял
+ Роберт Цветанов Димитров - 117610 лв - 9.90% дял

2012-05-29
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG200287666 на основание чл. 97а от ЗДДС - Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (Ново загл. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

2013-11-29

2014-07-14
Промяна предмет на дейност
- 1. Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности: (а) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (б) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (в) управление на портфейл; (г) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (д) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. 2. Извършване на следните допълнителни услуги: (а) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (б) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; (в) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (г) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; (д) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (е) предоставяне на посочените инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на изброените инвестиционни и допълнителни услуги.
+ 1. Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности: (а) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (б) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (в) управление на портфейл; (г) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (д) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. 2. Извършване на следните допълнителни услуги: (а) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (б) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; (в) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (г) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; (д) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (е) предоставяне на посочените инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на изброените инвестиционни и допълнителни услуги.3. (нова – реш. ОС от 04.07.2014 г.) Извършване на следните дейности (считано от момента, от който не е налице нормативна забрана за това): посредничество, комисионни сделки, предоставяне на консултации, изготвяне на изследвания и анализи (извън дейностите и услугите, с чието извършване би се нарушила нормативна забрана), търгуване за собствена сметка и/или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали (с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали); като в случай, че за извършване на някои от дейностите и услугите е необходим лиценз или друг разрешителен акт съгласно действащото законодателство - след получаването му.

2015-02-05
Промяна наименование
Името се сменя от ГЛОБАЛ МАРКЕТС на ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРИДЖ
Промяна седалище
- БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Витоша, МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ, 38
+ БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, ул. "Христо Белчев", 2, ет. 6,офис 23

2015-03-13
Промяна наименование
Името се сменя от ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРИДЖ на ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ

2015-04-01
Промяна съдружници
- Томчо Кирилов Джабаров - 117610 лв - 9.90% дял
- Йордан Атанасов Моллов - 952780 лв - 80.20% дял
- Роберт Цветанов Димитров - 117610 лв - 9.90% дял
+ ЦВЕТАН ИВАНОВ БОРИСОВ - 835170 лв - 70.30% дял
+ Роберт Цветанов Димитров - 117610 лв - 9.90% дял
+ ЙОРДАН АТАНАСОВ МОЛЛОВ - 117610 лв - 9.90% дял
+ Томчо Кирилов Джабаров - 117610 лв - 9.90% дял

2015-09-14
Промяна легална форма
Легалната форма се сменя от ООД на ЕООД
Заличаване съдружници
- Томчо Кирилов Джабаров - 117610 лв - 9.90% дял
- Йордан Атанасов Моллов - 952780 лв - 80.20% дял
- Роберт Цветанов Димитров - 117610 лв - 9.90% дял

2015-12-16
Промяна предмет на дейност
- 1. Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности: (а) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (б) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (в) управление на портфейл; (г) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (д) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. 2. Извършване на следните допълнителни услуги: (а) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (б) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; (в) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (г) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; (д) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (е) предоставяне на посочените инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на изброените инвестиционни и допълнителни услуги.3. (нова – реш. ОС от 04.07.2014 г.) Извършване на следните дейности (считано от момента, от който не е налице нормативна забрана за това): посредничество, комисионни сделки, предоставяне на консултации, изготвяне на изследвания и анализи (извън дейностите и услугите, с чието извършване би се нарушила нормативна забрана), търгуване за собствена сметка и/или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали (с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали); като в случай, че за извършване на някои от дейностите и услугите е необходим лиценз или друг разрешителен акт съгласно действащото законодателство - след получаването му.
+ 3. (нова – реш. ОС от 04.07.2014 г.) Извършване на следните дейности (считано от момента, от който не е налице нормативна забрана за това): посредничество, комисионни сделки, предоставяне на консултации, изготвяне на изследвания и анализи (извън дейностите и услугите, с чието извършване би се нарушила нормативна забрана), търгуване за собствена сметка и/или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали (с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали); като в случай, че за извършване на някои от дейностите и услугите е необходим лиценз или друг разрешителен акт съгласно действащото законодателство - след получаването му.

2018-12-05

2018-12-27
Промяна едноличен собственик на капитала

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма