Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Финанс Инвест Консулт ЕООД

Провери официално
ЕИК/ПИК
200873234
Регистрация по ЗДДС
Не
Дата на регистрация
October 6, 2009 13:45
Наименование
Финанс Инвест Консулт
Транслитерация
Finans Invest Konsult Ltd
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Русе, Проф. Асен Златаров, 20, вх. 1, ет. 3 Виж на картата
Предмет на дейност
финансови и икономически консултации; инженерингова дейност и разработки ноу-хау, трансфер на технологии, производство и реализация на изделия, крайни продукти и услуги в сферата на интернет, ... финансови и икономически консултации; инженерингова дейност и разработки ноу-хау, трансфер на технологии, производство и реализация на изделия, крайни продукти и услуги в сферата на интернет, машиностроенето, електрониката, селското стопанство, строителството, транспорта /с транспортни средства на фирмата и наети такива в страната и чужбина/, хранителната, леката промишленост и бита; сарафски услуги; консултации, посредничество, доставка и пласмент на стоки, суровини, материали, машини, съоръжения, резервни части, вторични суровини, на вътрешния и външния пазар -произведени от фирмата, както и от други фирми, на комисионни начала и за собствена сметка; вътрешна и външна търговия /внос - износ, бартер, реекспорт, обменни операции/ включително на медицинско оборудване; представителство на чужди фирми, посредничество за делови контакти с български и чужди фирми; покупко - продажба на недвижими имоти; даване под наем на автомобили, машини, съоръжения, апаратура, жилищни помещения и сгради; други строителни и, ремонтни и сервизни дейности; туризъм, реклама и импресарска дейност; ремонт на специализирана битова електроника и техника; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, пчелни продукти, билки и гъби; търговска дейност със сувенири, произведения на изкуството и художествените занаяти, антикварни предмети, културни ценности /след вписването в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство/; озеленяване, извършване на посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България, в чужбина и на моряци, както и всички други сделки дейности и услуги, незабранени от закона. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: Владислав Николаев Владов (свързан с 1 фирма)
Едноличен собственик на капитала
Владислав Николаев Владов (свързан с 1 фирма)
Капитал размер
5,000 лева (5,000 лева внесен)

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма Финанс Инвест Консулт ЕООД на латиница "Finans Invest Konsult Ltd" с ЕИК/ПИК 200873234 е основана на 6 Октомври 2009 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Седалището на компанията се намира в гр. Русе, а началният внесен капитал е в размер на 5,000 лева.

Годишни финансови отчети (ГФО)

Годишен финансов отчет - March 21, 2016 08:18
Годишен финансов отчет - November 28, 2014 16:28
Годишен финансов отчет - October 4, 2013 08:27
Годишен финансов отчет - October 1, 2012 09:59
Годишен финансов отчет - July 15, 2011 12:32
Годишен финансов отчет - July 15, 2011 12:32

Хронология

2009-10-06
Регистрация на фирмата

2014-12-03
Промяна предмет на дейност
- ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ И РАЗРАБОТКИ НОУ-ХАУ, ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЯ, КРАЙНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ИНТЕРНЕТ, МАШИНОСТРОЕНЕТО, ЕЛЕКТРОНИКАТА, CEЛCКOТO CТOПAНCТВO, CТPOИТEЛCТВOТO, ТPAНCПOPТA /C ТPAНCПOPТНИ CPEДCТВA НA ФИPМAТA И НAEТИ ТAКИВA В CТPAНAТA И ЧУЖБИНA/, XPAНИТEЛНAТA, ЛEКAТA ПPOМИШЛEНOCТ И БИТA; CAPAФCКИ УCЛУГИ; КOНCУЛТAЦИИ, ПOCPEДНИЧECТВO, ДOCТAВКA И ПЛACМEНТ НA CТOКИ, CУPOВИНИ, МAТEPИAЛИ, МAШИНИ, CЪOPЪЖEНИЯ, PEЗEPВНИ ЧACТИ, ВТOPИЧНИ CУPOВИНИ, НA ВЪТPEШНИЯ И ВЪНШНИЯ ПAЗAP - ПPOИЗВEДEНИ OТ ФИPМAТA, КAКТO И OТ ДPУГИ ФИPМИ, НA КOМИCИOННИ НAЧAЛA И ЗA COБCТВEНA CМEТКA; ВЪТPEШНA И ВЪНШНA ТЪPГOВИЯ /ВНOC - ИЗНOC, БAPТEP, PEEКCПOPТ, OБМEННИ OПEPAЦИИ/ ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ; ПPEДCТAВИТEЛCТВO НA ЧУЖДИ ФИPМИ, ПOCPEДНИЧECТВO ЗA ДEЛOВИ КOНТAКТИ C БЪЛГAPCКИ И ЧУЖДИ ФИPМИ; ПOКУПКO - ПPOДAЖБA НA НEДВИЖИМИ ИМOТИ; ДAВAНE ПOД НAEМ НA AВТOМOБИЛИ, МAШИНИ, CЪOPЪЖEНИЯ, AПAPAТУPA, ЖИЛИЩНИ ПOМEЩEНИЯ И CГPAДИ; ДPУГИ CТPOИТEЛНИ, PEМOНТНИ И CEPВИЗНИ ДEЙНOCТИ; ТУPИЗЪМ, PEКЛAМA И ИМПPECAPCКA ДEЙНOCТ; PEМOНТ НA CПEЦИAЛИЗИPAНA БИТOВA EЛEКТPOНИКA И ТEXНИКA; ПPOИЗВOДCТВO, ИЗКУПУВAНE, ПPEPAБOТКA И ТЪPГOВИЯ CЪC CEЛCКOCТOПAНCКA И ЖИВOТИНCКA ПPOДУКЦИЯ, ДИВOPACТЯЩИ ПЛOДOВE, ПЧEЛНИ ПPOДУКТИ, БИЛКИ И ГЪБИ; ТЪPГOВИЯ C ПPOИЗВEДEНИЯ НA ИЗКУCТВOТO И XУДOЖECТВEНИТE ЗAНAЯТИ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ЧУЖБИНА И НА МОРЯЦИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
+ финансови и икономически консултации; инженерингова дейност и разработки ноу-хау, трансфер на технологии, производство и реализация на изделия, крайни продукти и услуги в сферата на интернет, машиностроенето, електрониката, селското стопанство, строителството, транспорта /с транспортни средства на фирмата и наети такива в страната и чужбина/, хранителната, леката промишленост и бита; сарафски услуги; консултации, посредничество, доставка и пласмент на стоки, суровини, материали, машини, съоръжения, резервни части, вторични суровини, на вътрешния и външния пазар -произведени от фирмата, както и от други фирми, на комисионни начала и за собствена сметка; вътрешна и външна търговия /внос - износ, бартер, реекспорт, обменни операции/ включително на медицинско оборудване; представителство на чужди фирми, посредничество за делови контакти с български и чужди фирми; покупко - продажба на недвижими имоти; даване под наем на автомобили, машини, съоръжения, апаратура, жилищни помещения и сгради; други строителни и, ремонтни и сервизни дейности; туризъм, реклама и импресарска дейност; ремонт на специализирана битова електроника и техника; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, пчелни продукти, билки и гъби; търговска дейност със сувенири, произведения на изкуството и художествените занаяти, антикварни предмети, културни ценности /след вписването в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство/; озеленяване, извършване на посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България, в чужбина и на моряци, както и всички други сделки дейности и услуги, незабранени от закона.

Свързани фирми

Няма данни.

Предишна фирма Следваща фирма