Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Фирми свързани с ГМ ДОБИВ ЕООД

ЕИК Фирма Причина
113507403 Петрол - Драгичево Георги Костадинов Милев
113588490 "Агро Петрол" Георги Костадинов Милев
200283479 НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
823073111 АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ-РАДОМИР Георги Костадинов Милев
113037786 АВТОТРАНС-РАДОМИР ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
200556020 ЗВЕЗДЕЛИНА БИЛДИНГ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
200618073 ГМ ТРАНС ЛОГИСТИК ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
113057835 ВЪГЛИЩА-ПЕРНИК ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
113563868 ЕКОКОУЛ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
202354843 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ЛАБДИАГНОСТИКА 99 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
202515022 Нова Еврика ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
202586012 ЕВРИКА ГРУП ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
202816082 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ГЕОРГИ - ПЕРНИК ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
202876236 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ СВЕТИ ГЕОРГИ - ПЕРНИК ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
203136356 ПЕРНИК МЕДИКЪЛ Георги Костадинов Милев
206777043 Пърфект Билд Пърформанс КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ