Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Статус
Заличен на October 25, 2023 09:08
ЕИК/ПИК
204844504
Регистрация по ЗДДС
Да - BG204844504 от 2017-11-15 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС (Регистрация по избор)
Дата на регистрация
November 3, 2017 13:10
Наименование
ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ
Транслитерация
"INSINERATOR PLOVDIV" LTD
Служители
1 служител към 2021 г.
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. "Стефан Стамболов", 1 Виж на картата
Има 2 фирми на този адрес виж фирмите
Предмет на дейност
Приемане, транспортиране, складиране и съхраняване на болнични отпадъци; Обезвреждане на болнични отпадъци, чрез екологобезопасно изгаряне с инсинератор, при непрекъснат технологичен процес; Е... Приемане, транспортиране, складиране и съхраняване на болнични отпадъци; Обезвреждане на болнични отпадъци, чрез екологобезопасно изгаряне с инсинератор, при непрекъснат технологичен процес; Екологосъобразно депониране на генерираните отпадъци от дейността на инсинератора /пепели, утайки от филтрите на газо-очистващото съоръжение, отпадъчни води от инсталацията и дезинфекция на контейнерите и автомобилите/; Регулярен мониторинг на отпадъчните фракции – връзки с РИОСВ, РЗИ, Национален център за опазване на общественото здраве и други подобни институции; Управление на дейностите по събиране, приемане, съхраняване, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от излезли от употреба гуми, след получаване на съответното разрешение; Извършване на услуги в полза на лицата, които пускат на пазара гуми и отговарят за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми; Други дейности свързани с осъществяването на основната дейност по управление на отпадъци от излезли от употреба гуми и постигането на съответните цели за оползотворяването им; Търговска дейност с получените от обезвреждането на излезлите от употреба гуми продукти; Както и всяка друга дейност незабранена с нормативен акт и непротиворечаща на основния предмет на дейност. прочети още скрии
Управители/Съдружници
Управител: ДОНЧО МИТЕВ КАЦАРЕВ (свързан с 6 фирми)
Едноличен собственик на капитала
ОБЩИНА ПЛОВДИВ (свързан с 32 фирми)
Капитал размер
50,000 лева (50,000 лева внесен)

Финансови показатели

Няма данни.

Служители

Година
Служители
2021 1

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.
Добави мнение

Резюме

Фирма ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД на латиница ""INSINERATOR PLOVDIV" LTD" с ЕИК/ПИК 204844504 е основана на 3 Ноември 2017 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Седалището на компанията се намира в гр. Пловдив, а началният внесен капитал е в размер на 50,000 лева.

Хронология

2017-11-03
Регистрация на фирмата

2017-11-15
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG204844504 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС - Регистрация по избор

2019-03-20
Промяна предмет на дейност
- Приемане, транспортиране, складиране и съхраняване на болнични отпадъци; Обезвреждане на болнични отпадъци, чрез екологобезопасно изгаряне с инсинератор, при непрекъснат технологичен процес; Екoлогосъобразно депониране на генерираните отпадъци от дейността на инсинератора /пепели, утайки от филтрите на газо-очистващото съоръжение, отпадъчни води от инсталацията и дезинфекция на контейнерите и автомобилите/; Регулярен мониторинг на отпадъчните фракции – връзки с РИОСВ, РЗИ, Национален център за опазване на общественото здраве и други подобни институции.
+ Приемане, транспортиране, складиране и съхраняване на болнични отпадъци; Обезвреждане на болнични отпадъци, чрез екологобезопасно изгаряне с инсинератор, при непрекъснат технологичен процес; Екологосъобразно депониране на генерираните отпадъци от дейността на инсинератора /пепели, утайки от филтрите на газо-очистващото съоръжение, отпадъчни води от инсталацията и дезинфекция на контейнерите и автомобилите/; Регулярен мониторинг на отпадъчните фракции – връзки с РИОСВ, РЗИ, Национален център за опазване на общественото здраве и други подобни институции; Управление на дейностите по събиране, приемане, съхраняване, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от излезли от употреба гуми, след получаване на съответното разрешение; Извършване на услуги в полза на лицата, които пускат на пазара гуми и отговарят за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми; Други дейности свързани с осъществяването на основната дейност по управление на отпадъци от излезли от употреба гуми и постигането на съответните цели за оползотворяването им; Търговска дейност с получените от обезвреждането на излезлите от употреба гуми продукти; Както и всяка друга дейност незабранена с нормативен акт и непротиворечаща на основния предмет на дейност.

2023-10-25
Заличен търговец

Свързани фирми


Предишна фирма Следваща фирма