Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНАТА ЕООД виж ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ - Едноличен собственик на капитала
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КОЗЛОДУЙ ЕООД виж ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ - Едноличен собственик на капитала
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"- КОЗЛОДУЙ" ЕООД виж ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ - Едноличен собственик на капитала
АПТЕЧНО ДЕЛО - КОЗЛОДУЙ ЕООД виж ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ - Едноличен собственик на капитала