Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ОБЩИНА РУСЕ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ПАРКСТРОЙ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р ВЛ. ГОРАНОВ-РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Съдружник
ОБРЕДЕН ДОМ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ИСТЪР-ИНЖЕНЕРИНГ ООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Съдружник
Общински транспорт Русе 1 ЕАД виж Община Русе - Едноличен собственик на капитала
Община Русе - Съвет на директорите
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ЧИСТОТА - РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ИСТЪР ЕООД виж ОБЩИНА - гр.Русе - Едноличен собственик на капитала
ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД виж ОБЩИНА РУСЕ - Съвет на директорите
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2-РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ЛЕТИЩЕ-РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
СПЛЕНДИД АД виж Община Русе с представител Искрен Маринов Илиев - Съвет на директорите
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1-РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 - РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1-РУСЕ ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала
ИЗКУСТВО-Д.В. ЕООД виж ОБЩИНА РУСЕ - Едноличен собственик на капитала