Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НЮ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
МИНЕРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж Феодор Василев Феодоров - Едноличен собственик на капитала
Феодор Василев Феодоров - Съдружник
Феодор Василев Феодоров - Управител
СИТИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съвет на директорите
ЮГОЗАПАДНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
ЕВРО ОЙЛ ГРУП ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
КЕЙ ЕЙЧ ПАРТНЕР ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
ИМПЕРИАЛ ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
НОРД ЕВРОТРАНС ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
СИТИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник
НЮ КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ООД виж ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ - Съдружник