Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Георги Костадинов Милев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВЪГЛИЩА-ПЕРНИК ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
"Агро Петрол" ЕООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
Георги Костадинов Милев - Съдружник
Георги Костадинов Милев - Управител
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ГЕОРГИ - ПЕРНИК ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
ЕВРИКА ГРУП ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Управител
Нова Еврика ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Управител
АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ-РАДОМИР ЕООД виж Георги Костадинов Милев - Съдружник
НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Управител
Многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги - Перник ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
Петрол - Драгичево ЕООД виж Георги Костадинов Милев - Едноличен собственик на капитала
Георги Костадинов Милев - Управител
ГМ ДОБИВ ЕООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Управител
ПЕРНИК МЕДИКЪЛ ООД виж Георги Костадинов Милев - Съдружник
ЕКОКОУЛ АД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съвет на директорите
ЗВЕЗДЕЛИНА БИЛДИНГ ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Управител
ГМ ТРАНС ЛОГИСТИК ЕООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ЛАБДИАГНОСТИКА 99 ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник
АВТОТРАНС-РАДОМИР ООД виж ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ - Съдружник