Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МЕСИНВЕСТ ПЛОВДИВ ООД виж РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Съдружник
РОДЕН ПЛОД АД виж РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Съвет на директорите
ЕЛКО ЕООД виж РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Съдружник
РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Управител
КОБИ - РУБИН ГАВРАИЛОВ ЕТ виж РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Физическо лице търговец
ГАВРАИЛОВ Р ЕООД виж РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Едноличен собственик на капитала
РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Управител
ИНТЕРФРИГО ООД виж РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Съдружник
РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Управител
ЕЛКО МЕС ООД виж Рубин Василев Гавраилов - Съдружник
РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Едноличен собственик на капитала
РУБИН ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ - Управител