Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ ГОСПОДИНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПЕЩОСТРОЙ ЕООД виж ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ ГОСПОДИНОВ - Едноличен собственик на капитала
ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ ГОСПОДИНОВ - Управител
ЧАХОВ ООД виж ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ ГОСПОДИНОВ - Съдружник
П-ИНВЕСТ 2014 ЕООД виж ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ ГОСПОДИНОВ - Управител
РЕОТИД - в ликвидация АД виж ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ ГОСПОДИНОВ - Съвет на директорите