Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ОСМАН МЕХМЕДОВ ПАЛАЗОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АГРО БАЛКАН ГРУП 22 ООД виж ОСМАН МЕХМЕДОВ ПАЛАЗОВ - Съдружник
ОСМАН МЕХМЕДОВ ПАЛАЗОВ - Управител
ОЗАН АГРО 20 ЕООД виж ОСМАН МЕХМЕДОВ ПАЛАЗОВ - Едноличен собственик на капитала
ОСМАН МЕХМЕДОВ ПАЛАЗОВ - Управител