Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Консултантска къща Бизнес Интелект ЕООД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Пирин голф холидейс ЕООД виж "Бизнес Интелект" ЕООД - Едноличен собственик на капитала
СПАРТАК АД виж Консултантска къща Бизнес Интелект ЕООД - Съвет на директорите
ИМОБИЛИ ООД виж БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ - Съдружник
СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН ЕАД виж “БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ” ЕООД, представлявано от управителя си Лидия Сантова Шулева - Съвет на директорите
ОФИС ЦЕНТЪР - ТРИАДИЦА ЕООД виж Консултантска къща Бизнес Интелект ЕООД - Едноличен собственик на капитала
РАЗЛОГ СОЛАР ЕООД виж КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА "БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ" ЕООД - Едноличен собственик на капитала
БАЛКАН ЛЕНД ООД виж КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА "БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ" - Съдружник
РАЗЛОГ СОЛАР 2 ЕООД виж "КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА "БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ"" ЕООД - Едноличен собственик на капитала