Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РУБИН БИСЕРОВ КОЦЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АХИЛЕОС МАРИТАЙМ - ВАРНА ЕООД виж Рубин Бисеров Коцев - Управител
ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ ЕООД виж РУБИН БИСЕРОВ КОЦЕВ - Управител
РЕСТОРАНТ УЗУНДЖОВСКА АД виж Рубин Бисеров Коцев - Съвет на директорите
КОМПЛЕКС ХОРИЗОНТ АД виж Рубин Бисеров Коцев - Съвет на директорите
ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ АД виж Рубин Бисеров Коцев - Съвет на директорите
ОВЪРСИЙЗ КЪМЪРС КЪМПАНИ ЛИМИТИД ЕООД виж РУБИН БИСЕРОВ КОЦЕВ - Едноличен собственик на капитала
РУБИН БИСЕРОВ КОЦЕВ - Съдружник
РУБИН БИСЕРОВ КОЦЕВ - Управител
ОВЪРСИЙЗ ШИПИНГ ЕООД виж РУБИН БИСЕРОВ КОЦЕВ - Едноличен собственик на капитала
АХИЛЕОС МАРИТАЙМ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД виж РУБИН БИСЕРОВ КОЦЕВ - Съдружник
РУБИН БИСЕРОВ КОЦЕВ - Управител
ХЪДЗЪН 2010 АД виж Рубин Бисеров Коцев - Съвет на директорите
БАЛКАНУГОЛ ООД виж Рубин Бисеров Коцев - Съдружник