Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Магдалина Асенова Александрова - свързани фирми

Фирма Свързана форма
УСТРЕМ ПРОДЪКШЪНС ЕООД виж Магдалина Асенова Александрова - Едноличен собственик на капитала
Магдалина Асенова Александрова - Съдружник
Магдалина Асенова Александрова - Управител
Аларик Секюритис ООД виж Магдалина Асенова Александрова - Съдружник
ВЕЛА ЕНЕРДЖИ АД виж Магдалина Асенова Александрова - Съвет на директорите
ГЛОБАЛ СЪРВИСЕС М ЕООД виж МАГДАЛИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА - Едноличен собственик на капитала
МАГДАЛИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА - Управител
АЛАРИК КОНСУЛТИНГ 2 ЕООД виж МАГДАЛИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА - Управител
МАГДАЛИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА - Едноличен собственик на капитала