Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СОЛАРЕН ПАРК ХАДЖИДИМОВО 1 ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
УИНД ХОРС ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ОПТИМА УИНД ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
СИМПРОЛИТ-БЪЛГАРИЯ ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ВИНД СЕРВИЗ КАВАРНА ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник
УИНД ТЕРА ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
СОЛАР ПАРК ИНВЕСТ ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
БИО ДОСПАТ АД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съвет на директорите
ДОСПАТ ЕКО ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
УИНД ИЛЕКТРИК ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
УИНД ПАУЪР ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ДОСПАТ ЕКО-2009 ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ОЛИМПИЯ-ШКОРПИЛОВЦИ ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ИНТЕРАВЕРС ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник
КОНСОРЦИУМ ГАЗЕНЕРДЖИ - СИМИТЛИ ООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
АМЕЛИЯ ЕВРОПА ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
ПРОИНОСА-БУЛТЕРА ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
"ТИБИ УИНД" ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
УИНД ВРАНИНО ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС ШКОРПИЛОВЦИ ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ЦЕЗАР ОЛИМП ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ТОП УИНД ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
КОРОНА БЪЛГАРИЯ АД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съвет на директорите
БУЛТЕРА СТРОЙ ГРУП ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
"УИНД АКТИС" ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
АРДА ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ЕКО ЕНЕРГИЯ ДОСПАТ ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
"ЕМ ДЖИ БУЛТЕРА" ООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
Булпал ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
УИНД ВЕНТЧЪР ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
"УИНД ИРЕЧЕК" ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
ДИНАМИК ГРУП ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник
УИНД ЧЕЛОПЕЧЕНЕ ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
Би-Найс Софт ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
СИМПРОЛИТ - БГ АД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съвет на директорите
УИНД ЦЕЗАР ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
"УИНД СОФТ" ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
БАЛКАНСКА ТЪРГОВСКА ГРУПА ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
МУР ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
БУЛТЕРА - БЪЛГАРИЯ ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
СЪНИ-ТЕРА 2007 АД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съвет на директорите
МЕТАРЕКС УИНД ЕНЕРДЖИ АД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съвет на директорите
УИНД ОМЕГА ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
УИНД ВИДНО ЕООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ЕКСПОРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник
"УИНД АЛФА" ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
ЛИКОВЦИ ЕООД виж Кирил Борисов Анзов - Управител
ГАЗ ПАУЪР ГРУП ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Управител
ВИНД ЕНЕРГИ ВАРНА ООД виж КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ - Съдружник