Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ШИРИО ЕООД виж Емилиян Христов Гебрев - Управител
ЕМКО ИНВЕСТМЪНТС АД виж Емилиян Христов Гебрев - Съвет на директорите
ПЪРВА БЪЛГАРСКА ЧАСТНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ ЕООД виж ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ - Управител
ЕМКО ООД виж ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ - Съдружник
ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ - Управител
ЕМКО ГРУП АД виж Емилиян Христов Гебрев - Съвет на директорите
БУЛИН ООД виж ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ - Съдружник
СИНКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ - Едноличен собственик на капитала