Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОРИС СТЕФАНОВ СКОЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Елком-БС ООД виж БОРИС СТЕФАНОВ СКОЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
БОРИС СТЕФАНОВ СКОЧЕВ - Управител
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД виж БОРИС СТЕФАНОВ СКОЧЕВ - Съдружник
БОРИС СТЕФАНОВ СКОЧЕВ - Управител
МИТЕКСИМ - БС ЕООД виж БОРИС СТЕФАНОВ СКОЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
БОРИС СТЕФАНОВ СКОЧЕВ - Съдружник
БОРИС СТЕФАНОВ СКОЧЕВ - Управител