Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Зорница Георгиева Велинова - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СТОКАТО ЕООД виж ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА - Съдружник
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА - Управител
МВС Проджект ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
БГ-ФООДС ЕООД виж ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА - Управител
Адикт Трейд ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
ЕУРО КЕТЪРИНГ ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
"АН 11" ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
БЛЕК ЕЙНДЖЪЛ ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
Адикт Груп ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Едноличен собственик на капитала
Зорница Георгиева Велинова - Управител
България Фарма Ел ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Едноличен собственик на капитала
Зорница Георгиева Велинова - Управител
ВиАл КОНСУЛТИНГ ЕООД виж ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА - Съдружник
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА - Управител
Трафик Броудбанд Комюникейшънс ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
ТРАНС КОНТИНЕНТАЛ СПЕДИШЪН ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
СЕЛЕКТА ЕС ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Едноличен собственик на капитала
Зорница Георгиева Велинова - Управител
„Зета Трейд 89” ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
ДИ КЕЙ СЪРВИЗ ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
ЕВРО ТРАНС СПЕДИШЪН 120 ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
СТАН КЪМПАНИ ИМПОРТ ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
Билдинг Груп 2017 ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител
ДАНС ЕНЕРДЖИ ЕООД виж Зорница Георгиева Велинова - Управител