Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИЛИЯНА МИТКОВА ГАТЕВА-ЙОНЧЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НОРИП ЕАД виж ИЛИЯНА МИТКОВА ГАТЕВА-ЙОНЧЕВА - Съвет на директорите
БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ АД виж Илияна Миткова Гатева-Йончева - Съвет на директорите
БЛЯК СИЙ АСЕТС АД виж Илияна Миткова Гатева-Йончева - Съвет на директорите
БИОВЕТ ФИЙД АД виж ИЛИЯНА МИТКОВА ГАТЕВА-ЙОНЧЕВА - Съвет на директорите
НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД виж ИЛИЯНА МИТКОВА ГАТЕВА-ЙОНЧЕВА - Съвет на директорите
ОПОРТЮНИТИ 2009 ЕАД виж ИЛИЯНА МИТКОВА ГАТЕВА-ЙОНЧЕВА - Съвет на директорите
ЕЪР ВОЛТА ЕООД виж Илияна Миткова Гатева-Йончева - Управител
ПРОГРЕС 2010 АД виж ИЛИЯНА МИТКОВА ГАТЕВА-ЙОНЧЕВА - Съвет на директорите