Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Съвет на директорите
РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител
ЕСУВАТ ЕООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Съдружник
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител
ГРИЙН ХАУС ЕООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител
ТИБИЛД ООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Съдружник
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител
ОК ИМОТ ЕООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител
София Истейт ЕООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Съдружник
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител
СОФИЯ ПРОДЖЕКТ 1 ООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Съдружник
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител
Саут Уест ЕООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител
СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД виж СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Съдружник
СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ - Управител