Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЖОКЕР МЕДИА ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ДЖИ ВИ ЕЛ МИЗИЯ ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ОКСАЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ОКСАЛ ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
АКТИВ ФК АД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК - ПАШАЕВА - Съвет на директорите
ХУНИПО ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИРЕКС ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК - ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК - ПАШАЕВА - Управител
ТРАНС ШИПИНГ ООД виж Лияна Ованесовна Мелик-Пашаева - Съдружник
Световна преса медиа груп ЕООД виж Лияна Ованесовна Мелик-Пашаева - Съдружник
Лияна Ованесовна Мелик-Пашаева - Управител
ЧЕРНО МОРЕ РЕЗОРТ ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
БОЯНА РЕЗОРТ ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ЛИРООФИС ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
РСК-2002 ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
РАКИТОВО РЕЗОРТ ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ДЖОУКЪР СОФИЯ ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
Фериботен комплекс АД виж Лияна Ованесовна Мелик - Пашаева - Съвет на директорите
БАРМЕЛ ООД виж Лияна Ованесовна Мелик-Пашаева - Съдружник
Лияна Ованесовна Мелик-Пашаева - Управител
ДАУНТАУН ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
БОЯНА РЕЗОРТ 2 ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ДЖИ ВИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
БАНСКО РЕЗОРТ ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ДЖИ ВИ ЕЛ - СЛАТИНА ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ОКСАЛ СОФИЯ ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ЕЛ ЕЙ Продакшън ООД ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ДЖОЛИ ТУРС ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ДЖОЛИ АД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съвет на директорите
ВЕЛИНГРАД РЕЗОРТ ЕООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител
ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
МЗ БРЕЗОВО АД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК – ПАШАЕВА - Съвет на директорите
ДЖИ ВИ ЕЛ - ЛЮЛИН ООД виж ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Съдружник
ЛИЯНА ОВАНЕСОВНА МЕЛИК-ПАШАЕВА - Управител