Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕС КЛАС СОЗОПОЛИС ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ХАУС 1 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ХАУС 10 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ХАУС 8 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ТРЕЙД 2 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ХАУС 11 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА-ГЕРГИНОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ХАУС 6 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ХАУС 7 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
ЕВА КИНДЕРГАРТЕН ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
РОЯЛ ХОЛИДЕЙ АПРИЛЦИ ЕАД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Съвет на директорите
Нола Пойнт ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
ГРИЙН ПРОСПЕКТ ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
ШАРЛОПОВ-СОЗОПОЛИС ЕАД виж Ева Стефанова Шарлопова - Съвет на директорите
СОЗОПОЛИС РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС 1 Б ООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ТРЕЙД 3 ЕООД виж Ева Стефанова Шарлопова - Управител
ЕВА ЕСТЕЙТ ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА-ГЕРГИНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Съдружник
РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Съвет на директорите
СЕКВОЯ 07 ООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА-ГЕРГИНОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ХАУС 4 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
ВТТ - АСЕТ ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
СОЗОПОЛИС 4 АВ ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
Роял Груп 2007 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
ШАРЛОПОВ ЕНД ПАРТНЕРС - ИНВЕСТ ООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
РОЯЛ КАМПЪНИ ГРУП ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Съдружник
ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
РОЯЛ ХОЛИДЕЙ ЕКЗОТИК ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ПРОПЪРТИ ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС ХАУС 9 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
МАГИС ЕЙНДЖЪЛС ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА-ГЕРГИНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА-ГЕРГИНОВА - Управител
БОЛКАН ДИСТРИБЮШЪН ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС 67 В ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
ШАРЛОПОВ ГРУП АД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Съвет на директорите
ДАЛЯН СОЗОПОЛ ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител
СОЗОПОЛИС 61 Б ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - ГЕРГИНОВА - Управител
РОЯЛ СТОРИДЖ АД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Съвет на директорите
СОЗОПОЛИС ХАУС 5 ЕООД виж ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА - Управител