Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА-ВАНЧЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕЛИВЕТ ЕООД виж ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА-ВАНЧЕВА - Едноличен собственик на капитала
ГАЗ ЕНЕРДЖИ СИМИТЛИ ООД виж ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА - Съдружник
ОЛИМПИЯ-ШКОРПИЛОВЦИ ЕООД виж Зорка Кирилова Анзова - Едноличен собственик на капитала
ЦЕЗАР ОЛИМП ООД виж ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА-ВАНЧЕВА - Съдружник
АЛКОМЕРС МЕТАЛ ООД виж Зорка Кирилова Анзова-Ванчева - Управител
ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА-ВАНЧЕВА - Съдружник
КОРОНА БЪЛГАРИЯ АД виж ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА-ВАНЧЕВА - Съвет на директорите
Булпал ООД виж ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА-ВАНЧЕВА - Съдружник
Би-Найс Софт ЕООД виж ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА - Съдружник
ЕКСПОРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД виж Зорка Кирилова Анзова - Съдружник