Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Анджей Тадеуш Голига - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СЪНИ 11 ООД виж Анджей Тадеуш Голига - Управител
Ханпласт България ООД виж Анджей Тадеуш Голига - Съдружник
Анджей Тадеуш Голига - Управител
Солар Текно ООД виж Анджей Тадеуш Голига - Съдружник
Анджей Тадеуш Голига - Едноличен собственик на капитала
Анджей Тадеуш Голига - Управител
ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД виж Анджей Тадеуш Голига - Съдружник
Анджей Тадеуш Голига - Управител
ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ СУХИНДОЛ ЕООД виж Анджей Тадеуш Голига - Съдружник
Солар Плант ООД виж Анджей Тадеуш Голига - Съдружник
Анджей Тадеуш Голига - Управител
КНЕЖА СОЛАР ФАСИЛИТИ ЕООД виж Анджей Тадеуш Голига - Управител
СЪН-ТА ООД виж АНДЖЕЙ ТАДЕУШ ГОЛИГА - Съдружник
АНДЖЕЙ ТАДЕУШ ГОЛИГА - Управител
ФЕЦ КОНЕВЕЦ ЕООД ЕООД виж Анджей Тадеуш Голига - Управител
Полконструкт ООД виж Анджей Тадеуш Голига - Съдружник
Анджей Тадеуш Голига - Управител