Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РОСИНЖСТРОЙ ЕООД виж МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА - ВЕЛИКОВА - Едноличен собственик на капитала
МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА - ВЕЛИКОВА - Управител
АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ БЪЛГАРИЯ АД виж МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА-ВЕЛИКОВА - Съвет на директорите
МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА - Надзорен съвет
ОФИС ЦЕНТЪР ВАРНА ЕООД виж МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА - Съдружник