Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВИА АРТ 1 ЕООД виж ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Едноличен собственик на капитала
ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Управител
ВИА МЕБЕЛ ООД виж ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Съдружник
ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Управител
ГЕРГАНА ХАЙ ЕТ виж ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Физическо лице търговец
ВИЕТ ХАЙ ЕООД виж ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Едноличен собственик на капитала
ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Управител
ГАЯ МАШИНС ООД виж ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Съдружник
ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Управител
АРИС МЕБЕЛ ООД виж ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Съдружник
ГЕРГАНА ХАЙ НГУЕН - Управител