Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"ТАРГЕТС" ООД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СКАЙДАЙВ ООД виж "ТАРГЕТС" ООД - Съдружник
БУЛМИНТ ПРОДЪКШЪН ЕООД виж "БУЛМИНТ УАН" ООД - Едноличен собственик на капитала
БУЛМИНТ ТРЕЙД ЕООД виж "БУЛМИНТ УАН" ООД - Едноличен собственик на капитала
БУЛМИНТ ПЕРСОНАЛ ЕООД виж "БУЛМИНТ УАН" ООД - Едноличен собственик на капитала
БУЛМИНТ СЕКЮРИТИ ЕООД виж "БУЛМИНТ УАН" ООД - Едноличен собственик на капитала
БУЛМИНТ АУТО ЕООД виж БУЛМИНТ УАН - Едноличен собственик на капитала