Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТЕХНО КОНСУЛТ 1 ЕООД виж СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА - Едноличен собственик на капитала
СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА - Управител
ТЕХНО СВЯТ 2 ООД виж СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА - Едноличен собственик на капитала
СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА - Управител
ТЕХНО ТРЕЙД 09 ЕООД виж СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА - Съдружник
ТЕХНО СВЯТ-2006 ЕООД виж СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА - Съдружник
СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА КАЦАРОВА - Управител