Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЗАГОРА МЕДИКЪЛ ЕООД виж Холдинг Загора ООД - Едноличен собственик на капитала
АМБИ ЕООД виж ХОЛДИНГ ЗАГОРА - Едноличен собственик на капитала
"ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Съдружник
ЗАГОРА МОБИЛ ЕООД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Едноличен собственик на капитала
ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Съдружник
"ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Едноличен собственик на капитала
ЕВРАЗИЯ ЕНЕРДЖИ ООД виж ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД - Съдружник
ХТУ - ЗАГОРА ЕАД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Едноличен собственик на капитала
ЗАГОРА ИСТЕЙТ 2020 ЕООД виж ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД - Едноличен собственик на капитала
МеханикКо ЕАД виж Холдинг Загора ООД - Едноличен собственик на капитала
ЗАГОРА ИСТЕЙТ ЕООД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Едноличен собственик на капитала
ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Едноличен собственик на капитала
СОКОЛИЦА ООД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА"ООД - Съдружник
ЕКРОС-Г ЕООД виж ХОЛДИНГ ЗАГОРА - Едноличен собственик на капитала
ДИВА ТЕКС ЕООД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Едноличен собственик на капитала
ЗАГОРА Био ЕООД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Едноличен собственик на капитала
ЗАГОРА СИТИ ЕАД виж ХОЛДИНГ ЗАГОРА - Едноличен собственик на капитала
ОХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕООД виж "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Съдружник
"ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД - Едноличен собственик на капитала