Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДОБРИЧ - ГРАДСКА СРЕДА ООД виж "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Съдружник
СИ холд ООД виж "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Съдружник
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД виж "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Съдружник
"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Едноличен собственик на капитала
ДОБРИЧ 2011 ООД виж "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Съдружник
ТЕР - Н ЕООД виж ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД - Едноличен собственик на капитала
ТЕРИН ЕООД виж "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Съдружник
"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Едноличен собственик на капитала
СВИЩОВ-ПСА ООД виж "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Съдружник
ЕКОПЛОД ЕООД виж "Пътно строителство" АД - Съдружник
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - Едноличен собственик на капитала
СКАТ - ХОЛДИНГ АД виж "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Съвет на директорите
РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ ООД виж ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД - Съдружник
ПС Мир ЕООД виж "Пътно строителство" АД - Едноличен собственик на капитала
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - ФИНАНС ЕООД виж "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Съдружник
"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - Едноличен собственик на капитала