Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"ФОРУКОМ" АД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ФОРУКОМ БРОКЕР ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Едноличен собственик на капитала
ФИНАКОРП 2005 ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
ФИНАКОРП ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
ГАМА ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
ГАМА 1 ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
КЛИНЪР ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
ХАСКОВО ФИЛМ ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
ВИКТОРИ ПРОДЖЕКТС ЕООД виж "ФОРУКОМ" АД - Едноличен собственик на капитала
БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО ООД виж ФОРУКОМ - Съдружник
АРПЕЗОС БУС ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
АВТОГАРА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
АГРО ИНВЕСТ - 2001 ЕАД виж "ФОРУКОМ" АД - Едноличен собственик на капитала
КАРОЛИНА ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
ФОРУКОМ - Едноличен собственик на капитала
ЯСТРА ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
ЕВРОФИН ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник
ВАРИАНТ 2000 ООД виж "ФОРУКОМ" АД - Съдружник