Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ФИКО ИНВЕСТ ООД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
ВЕКСЕЛ ЕООД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - София - Едноличен собственик на капитала
"ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
ТЕСИ ООД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
ФОРТЕ ЕООД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ИНДУСТРИАЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ-ПИКС ООД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
СЕНТ АД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съвет на директорите
ЕТИКА СЕРВИЗ ООД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
ФИКОСОТА ООД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
ФАСТ ТРАНС ЕООД виж "ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
"ФИКОСОТА ХОЛДИНГ" АД - Съдружник