Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ГАРАНТ - М ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
СТАЛИТА-ВАЛЕНТИНА ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЧЕПИНО ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
БУЛВАТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ПРИЕНО ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
СТАРОСЕЛ - 61 ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СУПЕРМАРКЕТИ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЕКО АНТРАЦИТ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ТИЛИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ПЛОД-ЗЕЛЕНЧУК ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МАШТЕХ-ЕООД ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ДЕРВЕНТ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ПАНАГЮРСКИ МИНИ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МИНА ПИРИН ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ИНТЕРКОМЕРС ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МАЛКИ ТРАКТОРИ - ООД ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
ТУРИСТСНАБКОМЕРС ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
БОЖУР ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МИНИ - БОБОВ ДОЛ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
АКВАИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
КАЙЛЪКА - в ликвидация ЕООД виж РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ чрез Министъра на икономиката и енергетиката - Едноличен собственик на капитала
КРАСНА-91 ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ДУМА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
НАРОДНА КУЛТУРА - В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ХОПРОМАГС ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЛИПА-38 ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА И РОБОТИКА ЕООД виж ДЪРЖАВАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
АТУР ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЕЛЕКТРОНСНАБ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКИНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МИНИ"БАЛКАН" в несъстоятелност ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ФЕНИКС - ОГОСТА ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ТЕД ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
ИНВЕСТКОМПЛЕКТ-87 ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВИДИН ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ФАКТО ЕООД виж Министерство на икономиката и енергетиката - Едноличен собственик на капитала
ЛОВЕЧ-АВТО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
МИНА МАРИШКИ БАСЕЙН ЕООД виж Министерство на икономиката и енергетиката - Едноличен собственик на капитала
ЕЛКО в ликвидация ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
РЕДМЕТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРЕДМЕТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СИДРА ООД виж ДЪРЖАВАТА - Съдружник
ПЛИСКА - ФАК- в ликвидация ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
АМБАЛАЖ-РУСЕ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
РАХОВЕЦ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
МЕДИКОТЕХНИКА ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ХИМПРО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ОВЧА КУПЕЛ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЕЛЕКТРОМЕТАЛ ЕООД виж БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
БЕРКОВСКИ БАЛКАН ЕООД виж БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА - Министерство на икономиката и енергетиката - Едноличен собственик на капитала
ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - МОМЧИЛГРАД ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ТЕДИМПЕКС ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЦЕНТЪР ЗА НОВИ СТОКИ И МОДА /ЦНСМ/ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ГОРУБСО - РУДОЗЕМ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съвет на директорите
БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ТУБОР ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ОПТЕД ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЪРГОВСКА ФИРМА "СНЕЖАНКА" ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
КОЛОШ - БД ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
АРТИАС ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МЕСОКОМБИНАТ СОФИЯ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
САНТЕЯ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
ПИРИНКОМЕРС ООД виж ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
Електронекспорт ЕООД виж Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Едноличен собственик на капитала
АГРИАНИ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
УНИТРОН-ЧЕНИО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МЕДПЛАСТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ШУМЕЛ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ПОБЕДА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ИНТЕРИОР-М ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ПЛАСТМАШ - в ликвидация ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ВЕДАТЕКСКОЛОР ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
ИНСТИТУТ ПО ТЪРГОВИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
БУЛГАРПЛОД ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
ЕКОЕЛ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МИНЕРАЛИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - СВИЛЕНГРАД ЕАД виж Държавата чрез Министерство на икономиката и енергетиката - Едноличен собственик на капитала
РИБОЛОВНА БАЗА СОЗОПОЛ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
БИМА-СЛИВЕН ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МЛЯКО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ЗОРНИЦА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ИРАС ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД виж БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
БУЛГАРПЛОД ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЕЛТО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ПИМА ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ПИЛСИ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЕКО МЕДЕТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ЦЕНТЪР ЗА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
БУЛГАРПЛОД - СОФИЙСКИ РЕГИОН ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
ПАМУКОТЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
НИТИ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
КАМ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СЕРТИФИКАЦИЯ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ДИНАМО ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
СЕПРИНА-ВАЛЕНТИНА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МЕРИНО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
БУРГАСКИ МЕДНИ МИНИ ЕАД виж Държавата - Едноличен собственик на капитала
РАДОМИР-МЕТАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
СТАТПРИНТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ТЕХНОКЛИМА ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
ПЕРНИК-КОМЕРС ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
СЪПЕРНИК-98 ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
БАЛКАН ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
РЕДКИ МЕТАЛИ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СИРМА ООД виж ДЪРЖАВАТА - Съдружник
ГОРУБСО РМЗ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ППСНП ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАРЛОВО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
КИНТЕКС ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МИНПРОЕКТ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЧЕРНОМОРЕЦ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
СЛИВЕН-АВТО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
БОРУНА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ДРУЖБА - АВТО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ПОРЦЕЛАН ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СОЛИДУС ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
МИНА ИВАН РУСЕВ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
КОРОЗАИНЖЕНЕРИНГ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
РЕМОНТНА БАЗА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СТАНДАРТИЗАЦИЯ-ПРИНТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ИВА-91 ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МОНТАЖИ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА ЕООД виж ДЪРЖАВАТА чрез МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ДОМО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЕКО - ЕЛШИЦА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
Държавна лаборатория БЪЛГАРСКА РОЗА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЛОВЕЧ ФИЛМ - в ликвидация ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ТЕХНОРЕСУРС ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
КОНСОЛИД КОМЕРС ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ЧИПРОВЕЦ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МАДЖАРОВО ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
МК ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
НИСТРА ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ПИРИНСКИ БУК ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Съдружник
МИНМАШРЕМОНТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
СИСТЕМБИО - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
МИНА "ЗДРАВЕЦ" ЕАД виж Държавата чрез Министерство на икономиката и енергетиката - Едноличен собственик на капитала
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ИСКРЕЦ ЕАД виж БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД виж Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Едноличен собственик на капитала
ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА ЕАД виж ДЪРЖАВАТА, ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА - Едноличен собственик на капитала
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО - ЧЕРВЕН БРЯГ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник
ЯТРУС-ММ-ООД ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Едноличен собственик на капитала
ФЕНИКС РЕКОМ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА - Съдружник