Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД виж "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - Съвет на директорите
ГОРУБСО - МАДАН АД виж Персонал Инженеринг ЕООД - Надзорен съвет
ДАР - РСС ЕООД виж "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - Съдружник
Саут Уест ЕООД виж "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - Едноличен собственик на капитала