Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС" ЕООД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПОДЕМКРАН АД виж ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД - Съвет на директорите
ИНДУРА ООД виж ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД - Едноличен собственик на капитала
"ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС" ЕООД - Съдружник
КРАНКИТ ООД виж ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД - Съдружник
УАН АУТДОРС ЕООД виж ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС - Едноличен собственик на капитала
УАН АД виж ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД - Съвет на директорите
„Юнийда Индъстрис” ООД - Едноличен собственик на капитала
РЕКОРДИ ООД виж "ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС" ООД - Съдружник
МАКУТА ИНДЪСТРИ ООД виж ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС - Съдружник
САЙКЪЛ ГЕТС АД виж ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД - Съвет на директорите
СИКС УАН ООД виж "ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС" ЕООД - Съдружник
ТЕХНОЙОН АД виж „Юнийда Индъстрис“ ООД - Съвет на директорите
РАМ БАЙКС ООД виж ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД - Съдружник
ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД - Едноличен собственик на капитала
Кремио ЕАД виж „Юнийда Индъстрис“ ООД - Съвет на директорите