Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Вдеолукс Холдинг АД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТЕХНО ТРАНС ЕООД виж Видеолукс Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
Агро Био Кепитъл ЕООД виж Видеолукс Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
ВИДЕОЛУКС - 2 ЕООД виж Видеолукс Холдинг - Едноличен собственик на капитала
ВИДЕОЛУКС ЕООД виж Вдеолукс Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД виж Видеолукс Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
ПРАКТИКЕР РИЪЛ ИСТЕЙТ ЕООД виж ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ - Едноличен собственик на капитала
ТЕХНОЛОДЖИСТИК ООД виж Видеолукс Холдинг АД - Съдружник
ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД виж Видеолукс Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
Холидей Парк ЕООД виж Видеолукс Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
ЗНАЙКО ЕООД виж Видеолукс холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
ВИДЕО ЛИЗИНГ ЕООД виж Видеолукс Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
ТЕХНОПОЛИС - М ЕООД виж Видеолукс Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала