Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЕНИТО ОЙЛ ООД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Съдружник
ЕНЕРДЖИ ПОЛЕТКОВЦИ 1 ЕООД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Управител
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЕНЕРДЖИ ДРЕНОВЕЦ ЕООД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Едноличен собственик на капитала
БУЛ НЕФТ 2000 ЕООД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Управител
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Съдружник
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЕНЕРДЖИ ПОЛЕТКОВЦИ ЕООД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Едноличен собственик на капитала
ЦИКОВ ГАЗ-ПЕТРОЛЕУМ АД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Съвет на директорите
БУЛНЕФТ ПЕТРОЛ ЕООД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Управител
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Едноличен собственик на капитала
БЕНИТО ПЕТРОЛ ЕООД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Управител
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Едноличен собственик на капитала
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Съдружник
БУЛ НЕФТ ЕНЕРДЖИ ЕООД виж АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Управител
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА - Едноличен собственик на капитала