Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БД АГРИ ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
СИЛК ГАЗ БГ ЕООД виж Агрия Груп Холдинг АД - Едноличен собственик на капитала
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ - Съдружник
ДИАСВЕТ ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
БОРА ИНВЕСТ ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
Ей Джи Пропърти Инвест ЕООД виж АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ - Едноличен собственик на капитала
ЕЛИТ - 86 ЕООД виж АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ - Едноличен собственик на капитала
ХЛЕБОЗАВОД КОРН АД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Надзорен съвет
ХЛЕБОЗАВОД КОРН АД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ"АД - Надзорен съвет
ГРУВЪР ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
ТЕРА ПРОТЕКТ ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
КОРН СТАР ООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
КРИСТЕРА АД виж АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ - Надзорен съвет
ТОНИ - М ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
АГРА ЕАД виж "Агрия Груп Холдинг"АД - Едноличен собственик на капитала
ФИРИН ООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
КОРН ТРЕЙД ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
КРИСТЕРА-АГРО ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
БД ФАРМ ЕООД виж АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ - Едноличен собственик на капитала
ХЛЕБОЗАВОД КОРН АД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Надзорен съвет
АГРО ОЙЛ КОНСУЛТ ООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Съдружник
АГРО ЕООД виж АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ - Едноличен собственик на капитала
КЕХЛИБАР ООД виж АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД - Едноличен собственик на капитала
БОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
АРИС - АГРО ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
КОРН-К ЕООД виж "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Едноличен собственик на капитала
"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД - Съдружник