Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МЕХМЕД ОСМАН МЕХМЕД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВЕРМАШ-90 ЕООД виж МЕХМЕД ОСМАН МЕХМЕД - Управител
Борса - Стара Загора АД виж Мехмед Осман Мехмед - Съвет на директорите
ТЕРЕС - М ЕООД виж МЕХМЕД ОСМАН МЕХМЕД - Едноличен собственик на капитала
МЕХМЕД ОСМАН МЕХМЕД - Управител