Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Йордан Петков Тарашманов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ИНФИНИТИ ПРОГРЕС ЕООД виж Йордан Петков Тарашманов - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител
Инфинити Нова ЕООД виж Йордан Петков Тарашманов - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Управител
Форест Пропърти ЕООД виж Йордан Петков Тарашманов - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител
Инфинити Проект ЕООД виж Йордан Петков Тарашманов - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител
Инфинити Премиум ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Едноличен собственик на капитала
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
ПРОГРЕСИВ АРХ ООД виж Йордан Петков Тарашманов - Управител
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Инфинити Билдингс ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител
ИМОЛУКС ООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Едноличен собственик на капитала
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
ИНФИНИТИ КЕПИТЪЛ ВЕНЧЪРС ООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
Т ЕНД Т ТРЕЙДИНГ ООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
МТИТ АДВЕНСТ ТЕХНОЛЪДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
ЕСТИ ПРОПЪРТИ ООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
ТИ ДЖИ ТИ КОРПОРЕЙШЪН ООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
Инфинити Структ ЕООД виж Йордан Петков Тарашманов - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител
ИНФИНИТИ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Едноличен собственик на капитала
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
Инфинити Бауен ЕООД виж Йордан Петков Тарашманов - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител
ЛАЙДЕН АД виж Йордан Петков Тарашманов - Съвет на директорите
ИНФИНИТИ КОМФОРТ ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Едноличен собственик на капитала
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
КОМСПЕЙС ООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
Инфинити Про ЕООД виж Йордан Петков Тарашманов - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител
Инфинити Строй ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Едноличен собственик на капитала
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
Инфинити Сити ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Едноличен собственик на капитала
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Управител
Инфинити Брик ЕООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Едноличен собственик на капитала
Йордан Петков Тарашманов - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител
Инфинити Резиденшъл ООД виж ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ - Съдружник
Йордан Петков Тарашманов - Управител